Gmina Wilamowice zamierza w przyszłym roku rozpocząć kolejny etap kanalizacji sołectwa Dankowice, przylegającego bezpośrednio do Wisły.

Jak wyjaśnia burmistrz Wilamowic Marian Trela, inwestycja w granicach tzw. aglomeracji Dankowice będzie w zasadzie dokończeniem programu kanalizacji w tym rejonie. Potrwa dwa lata i pochłonie ok. 5 mln zł. Koszty pokryte zostaną poza własnym budżetem Gminy Wilamowice również z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Projekt zakłada wybudowanie kolejnych 5,3 km sieci kanalizacyjnej, a także nowej przepompowni do istniejącej oczyszczalni. Łącznie po zakończeniu inwestycji do sieci zostanie podłączona kolejna setka gospodarstw domowych. (Ł)