To nowa konkursowa inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wyłaniająca te szkoły, na których terenie powstanie otwarta przestrzeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

„Ekopracownia pod chmurką”, bo o takim konkursie w jego pierwszej edycji mowa, doczekała się rozstrzygnięcia. Dzięki dofinansowaniu z katowickiego Funduszu w szkołach w województwie śląskim powstanie 70 tego typu miejsc na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł. W placówkach, zarówno na poziomie szkół podstawowych, jak i średnich, utworzone będą specjalne przestrzenie do prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, ekologii, geografii czy geologii.

Ekopracownie wykonane będą m.in. w południowej części województwa śląskiego. I tak w powiecie bielskim – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach – „Z przyrodą za pan brat – Arboretum inspiruje do edukacji” (70 tys. zł) oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozach (65 915,57 zł), na Śląsku Cieszyńskim – w SP nr 2 w Istebnej – „W cieniu świerka istebniańskiego” (70 tys. zł), ZSP w Istebnej – „Świerkowe królestwo” (70 tys. zł), SP w Ochabach Małych – „Pod Ochabskim niebem” (40 tys. zł), ZSP w Dzięgielowie – „Ogród ekobadaczy” (70 tys. zł) oraz na Żywiecczyźnie – w SP w Węgierskiej Górce – „Klasa w sadzie” (69 200 zł), ZSP w Słotwinie – „Cztery Pory Roku” (69 600 zł), ZSP w Pietrzykowicach – „Zielona klasa na polu” (53 628 zł), SP nr 1 w Łodygowicach – „Plenerowa eko baza – szkolne laboratorium ekologiczno-przyrodnicze” (70 tys. zł) oraz Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – „Ogród dydaktyczno-rekreacyjny” (70 tys. zł).

Zainicjowanie takiego konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na który wpłynęło dokładnie 151 wniosków, niesie ze sobą konkretne założenia aktywizacji dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienia nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, umacniania i kształtowania wrażliwości dzieci na przyrodę oraz rozwijania zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Finansowe wsparcie przyznano na zadania wyróżniające się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania terenu oraz istotnie przyczyniające się do podniesienia poziomu wszechstronnej edukacji. (RA)