Po raz 14. bielskie Starostwo Powiatowe organizuje konkurs ekologiczny „Człowiek a środowisko” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu powiatu bielskiego.
Jak co roku celem konkursu jest rozbudzanie świadomości ekologicznej i życia w czystym środowisku naturalnym, popularyzacja działalności edukacyjnej, nakierowanej na czyste środowisko, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży emocjonalnego stosunku do właściwych zachowań w środowisku, w którym mieszkają, a także inspirowanie do twórczości plastycznej i literackiej.
Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach: literackiej (reportaż, opowiadanie, wiersz), plastycznej (plakat, rysunek), fotograficznej (minimum 4 zdjęcia) oraz prezentacji multimedialnej, dostarczonej na płycie CD lub pendrivie.
Jak wyjaśnia Jarosław Jesionka z Biura Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, co roku konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, zamieszkującej gminy powiatu bielskiego, które przysyłają ok. pół tysiąca prac. – Poprzez konkurs propagujemy zachowania ekologiczne. Zależy nam przede wszystkim na podkreślaniu walorów powiatu bielskiego. Ale to raczej zachęta, bo tematyka ochrony środowiska jest przecież uniwersalna i warto prezentować wszelkie pozytywne przykłady oddziaływania na środowisko – dodaje.
Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki. Prace należy nadesłać do 10 listopada, a 30 listopada nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, przeprowadzone przez jury, składające się z Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Bielskiego. Na nagrody zostało przewidzianych 3 tys. zł, ich wręczenie nastąpi w pierwszym tygodniu grudnia. O szczegóły konkursu można pytać pod numerem 33 813 68 72.

(R)