Gmina Wilamowice realizuje projekt „Ergonomia w Gminie Wilamowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, co ułatwi utrzymanie zatrudnienia 41 pracowników: 34 kobiet i 7 mężczyzn, w tym 9 w wieku co najmniej 50 lat i jednej osoby z niepełnosprawnością. Osoby te wykonują pracę administracyjno-biurową oraz fizyczną. Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione na co najmniej pół etatu w Urzędzie Gminy Wilamowice.

Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez działania prewencyjne: modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego, oraz działania świadomościowe, a więc edukacyjno-szkoleniowe z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. W ramach projektu realizowane będzie m.in. szkolenie „Profilaktyka zdrowotna – ergonomia w miejscu pracy” oraz dokonane zostaną zakupy foteli, biurek ergonomicznych itp. wyposażenia stanowisk pracy. Dofinansowanie projektu wynosi 145 987,50 zł. (R)