Po raz 21. wręczona została Nagroda Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. W piątek 8 listopada podczas uroczystej gali trafiła ona do Bronisława Chrobaka z Wilamowic.
Nagrodę wręczył starosta bielski Andrzej Płonka oraz przewodnicząca kapituły Alina Świeży-Sobel, krewna ks. Londzina. Nagrodę jego imienia wręcza się jednej z 10 osób lub instytucji, nominowanych przez gminy powiatu bielskiego.

W tym roku nominowani byli:

- Ks. kanonik Cezary Dulka z Bestwiny, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, odnowiciel zabytkowego kościoła w tej parafii.

- Maria Dobija z Buczkowic, przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rybarzowicach, wieloletnia organizatorka spotkań z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych.

- Barbara Bielaczyc z Czechowic-Dziedzic, założycielka Czechowickiego Teatru Muzycznego „Movimento”, animatorka i moderatorka muzyczna młodzieży.

- Maria Szubert z Jasienicy, założycielka zespołu muzycznego „Szwarne Dziecka” i kierowniczka Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka”.

- Stanisław Hoczek z Jaworza, czynny przewodnik górski, instruktor przewodnictwa oraz instruktor łucznictwa. Jest współzałożycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziesiątka” w Jaworzu.

- Adam Hałat z Kóz, autor książek, podróżnik, odkrywca i popularyzator historii Kóz i zasłużonych, choć często mało znanych kozian.

- Zespół Regionalny „Porąbczanie” z Porąbki.

- Jacek Żaba ze Szczyrku, fotograf, autor licznych publikacji, społecznik, dziennikarz, wieloletni redaktor naczelny „Gazety Szczyrkowskiej”. Również zasłużony instruktor narciarski.

- Bronisław Chrobak z Wilamowic. współzałożyciel Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w spółdzielni pracy „Bielsbud”, prześladowany w stanie wojennym. Były przewodniczący rady w Wilamowicach, współorganizator cyklicznego Konkursu Pieśni Patriotycznej oraz konkursu „Najpiękniejszy Ogród w Gminie Wilamowice”.

- Bożena Tobiasz z Wilkowic, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Wilkowicach i członek Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, organizatorka corocznego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w parafii oraz w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

JAK ZABRAKNIE (2) JAK ZABRAKNIE (1)  Szczyrk Wilamowice Jasienica Bestwina lon kozy lon jaworze lon