przypadło Gminie Jaworze w prestiżowym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2020. To wynik wart odnotowania tym bardziej, że ocenie kondycji finansowej poddano aż 1533 gminy wiejskie. Oznacza to jednocześnie wysokie 14. miejsce w skali województwa śląskiego na 167 podobnych gmin.

W badaniu wzięto pod uwagę szereg wskaźników – udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Jak przyznaje wójt Jaworza, tak pozytywne oceny nie biorą się z przypadku. – Nie trwonimy środków, wydajemy je w sposób ostrożny i zrównoważony. Dbamy także o to, aby realizowane działania przynosiły efekty nie tylko „tu i teraz”, ale miały perspektywiczny wymiar dla przyszłych pokoleń – mówi Radosław Ostałkiewicz. (R)