Aż trzy projekty złożone przez Gminę Wilkowice w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” uzyskały wnioskowane dotacje. Zadania w Bystrej, Mesznej i Wilkowicach zostały już także zrealizowane.

– To lokalne inicjatywy, wskazywane jako istotne przez samych mieszkańców i rady sołeckie. Tym bardziej nas cieszy, że udało się je przeprowadzić – mówi wójt gminy Janusz Zemanek.

Sołectwo Bystra wzbogaciło się o kilka nowych obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej. Na terenie biwaku stanęły dwa betonowe stoły do gry w szachy, natomiast na placu za Ochotniczą Strażą Pożarną pojawiły się również betonowe stoły do tenisa stołowego i piłkarzyków. Wsparcie finansowe z „Inicjatywy Sołeckiej” wyniosło 10 578 zł.

Mieszkańcom Mesznej służy już nowy przystanek przy ulicy Szczyrkowskiej w centrum miejscowości. Właśnie w tej lokalizacji, o różnych porach dnia, gromadzi się sporo osób, aby wsiadając do autobusu dostać się do Bielska-Białej. Na przebudowę wiaty przeznaczono ze środków konkursowych dokładnie 20 tys. zł.

Otwarty został również ogólnodostępny plac zabaw na ul. Strażackiej w Wilkowicach. Dzięki dotacji w wysokości 29 tys. zł bogato go wyposażono, m.in. w huśtawki, gniazdo, zjeżdżalnię oraz zestaw do rozmaitych aktywności dla najmłodszych.

Prócz wspomnianych środków, pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, pieniądze wygospodarowała także Gmina, dokładając drugie 50 procent na realizację poszczególnych projektów. – Te zadania wykonane w naszych sołectwach są potrzebne, a często w budżecie brakuje funduszy, aby właśnie w tych obszarach inwestować – podkreśla wójt Zemanek.

Co warte odnotowania, Gmina Wilkowice jako jedyna w powiecie bielskim uzyskała dotacje na aż trzy zgłoszone zadania. – Cieszy, że potrafimy z pozytywnym skutkiem aplikować o środki zewnętrzne, bo na tych zabiegach korzystają najbardziej nasi mieszkańcy – dodaje wójt. (MA)

Wyposażony plac zabaw stanął przy ul. Strażackiej w Wilkowicach.

Betonowe stoły do gry w szachy to część rozbudowanej infrastruktury na terenie biwaku w Bystrej.