Kolejne kilometry sieci zbiorczej, dwie funkcjonalne pompownie, odtworzone nawierzchnie drogowe i wreszcie systematyczne podłączenia budynków – mijający rok realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” był zarówno intensywny, jak i udany.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem za najważniejszy element tegorocznych prac przyjęto budowę sieciowych pompowni ścieków w dwóch lokalizacjach – przy ulicach Chabrowej i Galicyjskiej w Wilkowicach. Szeroko zakrojone roboty ziemne objęły m.in. wykonanie skomplikowanych głębokich wykopów z odpowiednim zabezpieczeniem przy pomocy stalowych grodzic, następnie zaś montaż wielkogabarytowych żelbetowych kręgów, co wymagało zastosowania specjalistycznego sprzętu. Samo dostarczenie zbiorników na miejsce inwestycji wiązało się z nie lada wyzwaniem logistycznym, z uzgodnieniami z administratorami dróg wiodących z centralnej Polski włącznie.

Co istotne, jeszcze w tym roku na terenie obu pompowni zamontowane zostaną tłocznie, a więc zautomatyzowane urządzenia zapewniające ciągłą i niemalże bezobsługową pracę, transport ścieków do kolektorów grawitacyjnych i dostarczanie ich do oczyszczalni Komorowice w Bielsku-Białej. Rozwiązanie takie ma ścisły związek z górzystym ukształtowaniem terenu, uniemożliwiającym grawitacyjne odprowadzanie ścieków z obszaru całej gminy.

Niezależnie od prac na pompowniach kontynuowana była rozbudowa głównej sieci kanalizacyjnej. Tylko na przestrzeni 2021 r. wykonano kolejne 6 km kanałów, co pozwoliło osiągnąć do połowy listopada tego roku znaczącą długość łączną 80,6 km.

Wraz z rozwojem sieci możliwe stało się realizowanie kolejnych przyłączeń budynków przez mieszkańców, będących kluczem do osiągnięcia pożądanego efektu ekologicznego całego zadania. Gmina skierowała blisko 1,4 tys. powiadomień do mieszkańców, w efekcie czego już 705 budynków zostało do sieci podłączonych. Nie można jednak również pominąć faktu, że część właścicieli posesji nie podjęła żadnych działań zmierzających do podłączenia swoich budynków do sieci kanalizacyjnej, w następstwie czego prowadzone są wyjaśniające postępowania administracyjne.

Z inwestycją nierozerwalnie związane są odtworzenia dróg, zwłaszcza w miejscach, gdzie prowadzono prace kanalizacyjne. Każdorazowo przygotowywane było podłoże, regulowane włazy studzienek i układana warstwa asfaltu bądź nawierzchnia tłuczniowa. I tu skalę doskonale oddają liczby. Rok bieżący przyniósł wykonanie 9,3 tys. mkw. nawierzchni asfaltowych oraz 6 tys. mkw. nawierzchni tłuczniowych.

Tak szeroko zakrojony projekt wymagał znaczących nakładów finansowych. Z dotacji z Unii Europejskiej pozyskanej przez Gminę Wilkowice wydatkowano w bieżącym roku blisko 6 mln zł, podobnie z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki własne Gminy stanowiły ok. 3,8 mln zł, wliczając w tę kwotę niemal 800 tys. zł na dodatkowe roboty nieujęte w projekcie, a więc m.in. wykonanie nawierzchni asfaltowych w miejscach, gdzie pierwotnie nie były przewidziane, odwodnienia przy drogach czy konieczne wykupy gruntów. Całkowite wydatki roczne związane z projektem to ok. 15 mln zł, co stanowi 71 proc. wykonania wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy. (MA)

 

 

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Dokonując podsumowania minionych miesięcy na największej z inwestycji na terenie gminy trzeba stwierdzić, że końca dobiega trudny, ale i dobry rok. Zamierzony zakres działań został tak naprawdę w pełni wykonany z nadwyżką, w czym niewątpliwie pomocna okazała się sprzyjająca aura, która nie powodowała na szczęście większych uciążliwości.

Jako Gmina zrobiliśmy wszystko co możliwe, aby zapewnić mieszkańcom opcję podłączania się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Docelowo poprawi to komfort ich codziennego funkcjonowania i cieszy, że sporo osób ma w tym aspekcie podobny punkt widzenia. Powtarzam na każdym kroku to, że na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” pozyskaliśmy wielomilionowe dofinansowanie unijne, a tylko poprzez osiągnięcie odpowiedniego poziomu podłączeń nie będziemy narażeni na konieczność dokonywania zwrotu tych środków. Dlatego zachęcam do zainteresowania się możliwością szybkiego przyłączenia – w Urzędzie Gminy służymy wszelkimi informacjami, w jaki sposób to zrobić.

Budowa sieci kanalizacyjnej to największa inwestycja tej kadencji. Wiążą się z nią przecież także choćby systematycznie wykonywane odtworzenia dróg, z których w głównej mierze korzystają mieszkańcy naszych gminnych sołectw. Nie zapominamy przy tym o innych potrzebach lokalnych społeczności w Bystrej, Mesznej i Wilkowicach. Skala wykonywanych prac w różnych obszarach gminy wyraźnie pokazuje, że nie tylko mamy co robić, ale i nie zamierzamy spoczywać na laurach.

 

***

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 80,39 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – grudzień 2022 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

***

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.

Zdjęcia: Mat. UG Wilkowice/Red. Najważniejszym elementem inwestycji w mijającym roku była budowa sieciowych pompowni ścieków w dwóch lokalizacjach w Wilkowicach. Roboty ziemne objęły m.in. wykonanie skomplikowanych głębokich wykopów.

W następstwie prowadzonych prac związanych z projektem kolejne odcinki dróg na terenie gminy Wilkowice zyskały m.in. nowe nawierzchnie asfaltowe.