Po licznych konsultacjach społecznych ponownie uruchomione zostały jaworzańskie placówki oświatowe.

Gdy tylko pojawiły się początkiem maja informacje o możliwości otwarcia przedszkoli, w Jaworzu ruszyły szczegółowe analizy dotyczące potrzeb przyjęcia dzieci w placówkach. Uwzględniono przy tym przede wszystkim głos dyrektorów oraz rodziców. Gmina wystąpiła także o opinię do służb epidemiologicznych, nadzoru pedagogicznego oraz lekarzy.

– Chcieliśmy zapoznać się ze stanowiskiem różnych instytucji, aby podjąć jak najlepsze decyzje. Za najważniejsze uznaliśmy oczywiście zagwarantowanie właściwych warunków i bezpieczeństwa dzieciom – mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Zebrane wnioski pozwoliły przygotować dwa jaworzańskie przedszkola do przyjęcia dzieci zgodnie z wymaganym reżimem sanitarnym. Rozruch odbył się co jasne w ograniczonym zakresie przy dostępności miejsc na poziomie około 20 procent w porównaniu do stanu sprzed epidemii.

– Większość rodziców nie zdecydowała się na posyłanie dzieci do przedszkoli już w maju. Dla tych, którzy nie mają możliwości prowadzenia dalszej opieki nad swoimi pociechami w warunkach domowych, po wdrożeniu odpowiednich procedur placówki zostały uruchomione – podkreśla wójt.

W Jaworzu ruszyły także w poniedziałek 25 maja zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkół podstawowych. I w tym przypadku jako priorytetowe przyjęto bezpieczeństwo, zdrowie samych dzieci, ich rodziców oraz pracowników placówek. (M)

 

SP 2

 

Kolejne laptopy

Już niebawem zwiększeniu ulegną zasoby sprzętowe, z których skorzystają uczniowie jaworzańskich szkół. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zakupu laptopów i tabletów z przeznaczeniem na prowadzenie zdalnego nauczania. Łącznie do Jaworza trafi sprzęt o wartości 45 tys. zł.

Taką możliwość stworzyła samorządom administracja rządowa za zgodą Komisji Europejskiej, która przychyliła się, by środki zaoszczędzone do tej pory w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” rozdysponować właśnie na nabycie niezbędnego sprzętu dla szkół.

Wcześniej gmina zaopatrzyła się w ramach podobnych działań w 25 laptopów za kwotę 60 tys. zł. (M)

 

Sport odmrożony

Przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa i sanitarnego reżimu ponownie funkcjonuje większość obiektów sportowych w Jaworzu.

W pierwszej kolejności, zgodnie z rządowym łagodzeniem obostrzeń w czasie epidemii, udostępnione zostały zewnętrzne obiekty sportowe. Od czwartku 7 maja ponownie możliwe stało się korzystanie z kortów tenisowych przy ulicy Koralowej, nieco później uruchomiono znajdujące się nieopodal boiska do siatkówki plażowej. Z kolei orlika przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz boiska przy ul. Koralowej i Folwarcznej otwarto w drugiej połowie maja, wpierw na potrzeby klubów sportowych oraz stowarzyszeń z Jaworza.

Do życia powraca także stopniowo hala sportowa, otwarta dla mniejszych grup od wtorku 26 maja. I w tym przypadku przestrzegane są zalecenia i wytyczne z myślą o bezpieczeństwie. Korzystać można wyłącznie z własnego sprzętu, a sanitariaty pozostają nieczynne.

Jednocześnie Wydział Sportu Urzędu Gminy w Jaworzu nie zdecydował się na otwarcie siłowni zewnętrznych, placów zabaw oraz parku street work out. Te obiekty nie zostały uwzględnione na szczeblu ogólnokrajowym w zasadach funkcjonowania sportu w aktualnej sytuacji. (R)