Zdalna szkoła zmieniła znacznie krajobraz jaworzańskiej oświaty. – Podczas gdy budynki szkół stoją puste, rolę sal lekcyjnych przejęły pokoje, kuchnie i salony w domach. Stało się tak również dzięki pozyskanemu sprzętowi komputerowemu – mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu wzbogaciły się w sumie o 19 laptopów marki Acer NTB Aspire 3. Posłużą one nauczycielom i uczniom, w tym z rodzin wielodzietnych. Komputery zostały kupione w ramach programu „Zdalna Szkoła+”. Gmina Jaworze na ten cel uzyskała blisko 45 tys. zł. Co najważniejsze, jest to bezzwrotna dotacja. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że już na początku zdalnego nauczania Gmina Jaworza pozyskała 60 tys. zł i zakupiła 25 laptopów, które trafiły do uczniów, aby mogli brać udział w zdalnym nauczaniu. – Jeszcze wcześniej, gdy tylko zapadła decyzja o zamknięciu szkół z powodu pandemii i nauczaniu w trybie zdalnym, sami mieszkańcy naszej gminy skrzyknęli się i zapewnili sprzęt dla potrzebujących uczniów – podkreśla wójt Radosław Ostałkiewicz, przypominając o inicjatywie profesora Dariusza Szostka, mieszkańca Jaworza związanego naukowo z Uniwersytetem Opolskim, który zaproponował przekazanie prywatnych komputerów do obu szkół podstawowych.

Jak zapewnia wójt, gdy lekcje wrócą do szkół, komputery będą wykorzystywane przez wszystkich uczniów tych placówek do bieżącej pracy oświatowej. – Warto podkreślić, że sprzęt jest nowy, dobrej jakości i może być stosowany do różnych form w dydaktyce. Najważniejsze teraz to wykorzystać go do zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania zdalnego – dodaje Radosław Ostałkiewicz. (DC)