Dzięki wspólnej inicjatywie Gminy, Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańców Jaworza z rozmachem przeprowadzona została akcja, która zakładała wyposażenie w maseczki osób potrzebujących, w szczególności seniorów.

Ponad tysiąc maseczek, wykonanych z materiałów zakupionych z pieniędzy przeznaczonych na warsztaty Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przygotowały własnoręcznie panie z Jaworza. Jeszcze nie tak dawno uczęszczały na organizowane dla seniorów zajęcia, teraz same z dużym zapałem przyczyniły się do pomocy swoim rówieśnikom. Maseczki zostały bowiem przez radnych dostarczone pod wskazane adresy tym mieszkańcom gminy, którzy ukończyli co najmniej 70 lat.

Nie była to jedyna inicjatywa wpisująca się w akcję projekt „Zamaskowane Jaworze”. Swoje wykonania dostarczyli podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu, zaangażowaniem wykazała się również miejscowa społeczność. I tak m.in. maseczki przekazały projektantka mody Natasha Pavluchenko, prowadząca Galerię „Makatka” Beata Lewicka-Owczarek czy bielska grupa „Szyjemy maseczki”, wsparcie zapewnił ponadto radny powiatowy z Jaworza Jacek Czader. Wszystkie dary okazały się przydatne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, będących pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także chłopców z jaworzańskiego MOD oraz pielęgniarek Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego. (R)