Jednogłośnie Rada Gminy Jaworze zdecydowała o udzieleniu wójtowi Radosławowi Ostałkiewiczowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły.

Stało się to podczas sesji, która ponownie w trybie zdalnym odbyła się 9 lipca. Zgodnie podkreślono, że skuteczne i rozważne działania przyczyniły się do tego, iż zakładany deficyt w wysokości 1,9 mln zł ostatecznie „zamienił się” w nadwyżkę na poziomie blisko 650 tys. zł. Co więcej, zadłużenie Gminy stopniało o kolejne 300 tys. zł. Tej stabilnej sytuacji finansowej Jaworza w żadnej mierze nie zachwiały kolejne inwestycje, realizowane z puli prawie 4 mln zł, a bez konieczności zaciągania nowych kredytów.

Za jedno z kluczowych zadań w kontekście przyszłości uznać należy instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. To działanie nie tylko proekologiczne, ale też dające już w tym roku spore oszczędności przy jednoczesnej perspektywie uzyskania zwrotów z wypracowanej, ale niezużytej energii. Gmina z powodzeniem przeprowadziła również inne inicjatywy antysmogowe, jak m.in. wymiana starych pieców węglowych na te nowszej generacji, montaż ekosłupków monitorujących jakość powietrza oraz instalacja oczyszczaczy powietrza w placówkach oświatowych.

Niemałą kwotę ponad 1 mln zł władze Jaworza przeznaczyły z kolei na remonty i przebudowy dróg gminnych. Blisko 500 tys. zł, co stanowi 1,2 procent całego budżetu, wygospodarowano na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Podjęto także rozbudowę oświetlenia ulicznego, wymianę krzesełek jaworzańskiego amfiteatru, a równie prospołeczny charakter miała kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Ponadto na uwagę zasługuje dalsza rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Koralowej, gdzie powstała m.in. komfortowa przestrzeń pod funkcjonowanie świetlicy środowiskowej.

Inwestycji ważnych dla rozwoju gminy Jaworze nie brakuje także w tym roku. To m.in. rozpoczynająca się rewitalizacja budynku „Trzydziestki”. (RA)

 

Radoslaw Ostalkiewicz GLO

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

To dla mnie ogromny zaszczyt i honor, że swoją pracą i zaangażowaniem na rzecz gminy zyskałem uznanie w oczach członków organu stanowiącego i kontrolnego naszej miejscowości. Tak naprawdę jednak podziękowania i gratulacje za bardzo dobrą realizację budżetu należą się całej Radzie Gminy Jaworze, pracownikom Urzędu Gminy, ale także poszczególnym gminnym jednostkom organizacyjnym, placówkom oświatowym, klubom sportowym, stowarzyszeniom czy wreszcie samym mieszkańcom, których wsparcie okazuje się niezwykle istotne w naszych wspólnych dążeniach.

Mamy szereg dalszych planów i dbając o zrównoważony rozwój gminy zamierzamy je kontynuować. Przed nami choćby konieczność rozwiązania kwestii miejsc przedszkolnych dla najmłodszych jaworzan. Wiele jednak w zakresie inwestycji zależeć będzie od finansów, a co za tym idzie faktycznych możliwości realizowania zadań.