W środę 23 czerwca podczas sesji na sali Drzewiarza radni Rady Gminy Jasienica jednogłośnie udzielili absolutorium za 2020 r. wójtowi Januszowi Pierzynie.

Po jednogłośnym przyjęciu Raportu o stanie gminy Jasienica za 2020 r. radnym przedstawiono pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania przez wójta budżetu za ubiegły rok. I tak w 2020 r. zaplanowano dochody na wysokości 140,1 mln zł, zaś wydatki na 135,2 mln zł, tymczasem wykonanie po stronie dochodów wyniosło 144,86 mln zł (108,99 proc. planu), a wydatków na 130,7 mln zł (92,78 proc. planu).

– Z powodu pandemii był to wyjątkowy rok dla nas wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i wszystkich jednostek i służb. Do dzisiaj odczuwamy konsekwencje. To, że przeszliśmy przez ten czas, wymagało od nas wiele wysiłku i podejmowania działań, których nikt wcześniej nie przećwiczył – mówił wójt. – Bardzo dziękuję za państwa wsparcie. Chcę podkreślić, że przez ten trudny rok pandemii udało nam się przebrnąć z bardzo dobrymi wynikami finansowymi i wieloma inwestycjami. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców, pracowników jednostek samorządowych, służby zdrowia, naszych strażaków ochotników i wielu innych. Za ten hart ducha i wytrwałość chciałem serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Jasienica – dziękował wójt. (UGJ)