Ostatnie tygodnie roku na drogach w gminie Wilamowice wykorzystano na dokończenie kilku inwestycji.

Jak wyjaśnia burmistrz Marian Trela, pogoda była na tyle dobra, że można było finiszować z rozpoczętymi wcześniej inwestycjami. Toteż w ostatnich tygodniach dokonano odbioru dwóch zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Stara Wieś oraz inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Wojtyłki w Starej Wsi objęło budowę parkingu powyżej kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, nowy dojazd oraz plac przy toaletach. Wykonano 112 mkw. parkingu z kostki brukowej betonowej, 88 mkw. chodnika łączącego parking z bramą kościelną, 60 mkw. placu przed toaletami, 230 mkw. nawierzchni bitumicznej oraz umocnienie skarp płytami ażurowymi. Prace pochłonęły łącznie 140 tys. zł.

Z kolei modernizacja drogi dojazdowej do budynku Starej Szkoły polegała na przebudowie drogi łączącej ul. Starowiejskich z nowym parkingiem nad kościołem w Starej Wsi. Została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 320 mkw., umocnienie skarp płytami ażurowymi na powierzchni 30 mkw. oraz 28 m krawężników od strony budynku Starej Szkoły. Połączenie z ul. Starowiejskich zostanie kompleksowo przebudowane w ramach inwestycji prowadzonej przez Powiat Bielski w roku 2022. Koszt całkowity w tym wypadku wyniósł 70 tys. zł.

Zadanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśnej w Wilamowicach wykonano z udziałem dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego na kwotę 159 803 zł, przy całości kosztów na poziomie 304 472 zł. Inwestycję zakończono jeszcze w listopadzie. Zrealizowano wtedy modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez usunięcie warstwy urodzajnej, a następnie utwardzenie kruszywem i wykonanie stabilizacji podłoża. Łącznie to 1218 m drogi rolnej. (R)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Tych kilka ostatnich remontów wykonaliśmy, wykorzystując w miarę dogodną aurę. Ale nowe inwestycje i prace modernizacyjne trwały od początku roku, nie tylko zresztą na drogach, także w innych dziedzinach. Z dróg przede wszystkim należy wymienić prace na ul. Szkolnej w Pisarzowicach i drodze przez Zasole Bielańskie, choć drobniejszych napraw też było sporo, w tym również postawienie nowego oświetlenia ulicznego w licznych miejscach naszych sołectw.

Przede wszystkim jednak ruszyła bardzo ważna inwestycja oświatowa, a więc budowa przedszkola w Pisarzowicach. Ale mniejszych remontów i modernizacji podnoszących stan techniczny i funkcjonalność bazy szkolnej też nie brakowało. Po uruchomieniu ośrodka kultury w Pisarzowicach udało się również zagospodarować pobliski skwer, tworząc dzięki temu przyjemny obszar rekreacji. Przybyło sprzętu na placach zabaw i obiektach sportowych.

Foto: Mat. UG Wilamowice. Rolniczy dojazd na przedłużeniu ul. Leśnej w Wilamowicach z utwardzoną nawierzchnią.