„Polska jest jedna – inwestycje lokalne” – pod takim hasłem odbyło się w Bielsku-Białej spotkanie dotyczące przedsięwzięć, na których bezpośrednio skorzystała społeczność w naszym regionie. Rolę gospodarza wydarzenia pełnił poseł Przemysław Drabek.

Jako pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 78, obejmującym miasto Bielsko-Biała oraz powiaty bielski i pszczyński, zaprosił na niedzielę 23 kwietnia liderów społeczności lokalnych, samorządowców, sołtysów, przedstawicieli jednostek ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, a także mieszkańców. Spotkanie w takim gronie – uczestniczyli w nim również Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda oraz Wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed – było doskonałą okazją na podsumowanie szeroko ujętych projektów inwestycyjnych, z powodzeniem zrealizowanych w ostatnich latach. – Dorobek ten przedstawia się imponująco. Mówimy de facto o wielomiliardowym wsparciu dla regionu, co bezpośrednio przekłada się na codzienne funkcjonowanie samych mieszkańców miast i gmin – przyznaje Przemysław Drabek.

Foto: Mat. Biura Poselskiego

 

Podkreśla, że za szczególnie istotny należy uznać fakt szerokiego wsparcia, a więc kierowanego do różnych grup społecznych – od programów „Rodzina 500 plus” czy „Maluch plus” dla rodziców wychowujących dzieci, po świadczenie w postaci 13. i 14. emerytury dla seniorów. W trudnym czasie pandemii, a następnie również wojny za wschodnią granicą pomocy doczekało się wielu przedsiębiorców. – Uszczelnienie budżetu centralnego umożliwiło wprowadzenie na ogromną skalę rozmaitych tarcz, które z jednej strony pozwoliły wielu firmom przetrwać, a z drugiej ochronić miejsca pracy. Także dziś ta troska jest widoczna w stabilizowaniu inflacji i ograniczaniu jej skutków, choćby poprzez obniżanie podatków czy zapobieganie drastycznym wzrostom cen energii – mówi poseł.

Najbardziej dostrzegalnym przykładem rządowego wsparcia są osiągające rekordowy poziom inwestycje w różnych obszarach. Te ściśle związane z infrastrukturą to wyremontowane drogi, chodniki i przepusty, nowe obiekty sportowe, modernizowane placówki oświatowe czy budowane od podstaw przedszkola. Nie można jednak pomijać innych działań. Na dużą skalę realizowane są projekty proekologiczne, choćby te dążące do rozwoju sieci kanalizacyjnej na danych obszarach. Szkoły podstawowe wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt służący uczniom w ramach ministerialnego programu „Laboratoria przyszłości”. Jednostki strażackie dysponują w swoim podziale bojowym nowymi wozami, dla ochotników będących już na emeryturze wprowadzono dodatki za pełnioną przez lata służbę, a niebawem po zakończeniu prac legislacyjnych doceniona będzie w podobny sposób rola sołtysów.

– Wszystko to nie jest przypadkowe, bo chcemy zadbać o te osoby, które w swoich lokalnych społecznościach odznaczają się ogromnym zaangażowaniem, robiąc to najczęściej całkowicie bezinteresownie. Przez lata jedynie dyskutowano i obiecywano im wsparcie, ale to dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości ze swoich zapewnień się wywiązał – tłumaczy poseł z Bielska-Białej.

– Stawiamy na zrównoważony rozwój regionu, a więc kierujemy środki nie tylko do wielkich miast, ale i mniejszych gmin czy miejscowości. To nasza troska o przyszłość Polski i kolejnych pokoleń. Działania te to nie puste obietnice bez pokrycia, ale konkrety, bo jesteśmy najzwyczajniej wiarygodni w tym, co robimy – dopowiada Przemysław Drabek. (R)