Pomimo ograniczonych możliwości w gospodarowaniu własnymi środkami budżetu Gminy Jaworze, w bieżącym roku nie zabraknie inwestycji.

Największą z inwestycji w infrastrukturze drogowej będzie przebudowa ulicy Wapienickiej i w części również ul. Zdrojowej do skrzyżowania z ul. Kwiatową. W pobliżu obecnego niewielkiego parkingu przy ul. Wapienickiej powstanie kolejna przestrzeń, gdzie będzie można pozostawić samochód. To ok. 120 miejsc, w tym także kilka stacji ładowania pojazdów elektrycznych. – Miejsc parkingowych w Jaworzu, wciąż jest za mało, mimo że w ostatnich latach udało się stworzyć kolejne postoje. Z takim problemem spotykamy się zwłaszcza latem czy też przy okazji różnych ważnych wydarzeń w gminie – wyjaśnia Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.

W ramach wspomnianego zadania ujęta została również przebudowa przepustu na ul. Podgórskiej, gdzie w związku z jego pogarszającym się stanem ograniczono już nośność. Na inwestycję Gmina pozyskała z Polskiego Ładu 6,7 mln zł, jednak aby zadanie zrealizować konieczne będzie dodatkowo wyłożenie ok. 1,5 mln z gminnego budżetu. Prace wystartować mają początkiem lata i trwać około dwóch lat.

Z kolei przy współpracy z Powiatem Bielskim zbudowane zostanie w zakresie infrastruktury drogowej tzw. wyniesione skrzyżowanie. Ta inwestycja pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przy ul. Zdrowej, w bliskości budynku domu gminnego „Pod Harendą”.

Na przełomie lutego i marca ruszyć powinna kontynuacja rewitalizacji odwiertu geotermalnych wód solankowych. – Zależy nam, aby się przekonać, jakie tak naprawdę właściwości ma woda, która znajduje się pod Jaworzem – podkreśla wójt. Przypomina, że w trakcie robót przed ponad czterdziestu laty dowiercono się na głębokość 1175 m, a pobrana próbka wody okazała się wysoko zmineralizowaną solanką. Już wtedy można było wnioskować, że posiada ona właściwości lecznicze. Obecna rewitalizacja, dofinansowana w kwocie 4,4 mln zł z Polskiego Ładu, obejmuje poza samymi pracami technicznymi również dokładne badania i opracowanie geologiczne. Wykonawca będzie również odpowiadał za pozyskanie koncesji dla gminy Jaworze na eksploatację wody leczniczej. – Po tych działaniach możliwe będzie utworzenie zakładu górniczego, który zająłby się wydobyciem solanki. Pozyskana w ten sposób „słona woda” będzie mogła zostać użyta w tężniach, a to pozwoli na starania o uzyskanie statusu uzdrowiska – dodaje Radosław Ostałkiewicz.

Gmina przygotowuje się również do przeprowadzenia drugiego etapu inwestycji ze środków przyznanych dla gmin górskich. Projekt rewitalizacji ul. Koralowej z tzw. dawnym traktem ma m.in. ograniczyć ruch samochodów w tym rejonie na rzecz aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców, ale i coraz chętniej odwiedzających Jaworze turystów.

Za istotne uznać należy także zabezpieczenie w budżecie środków rzędu ok. 500 tys. zł na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu. Na podział bojowy jednostki trafi lekki wóz, dokładnie taki, jaki sami strażacy uznali za potrzebny w prowadzeniu swoich działań. Okazja ku temu będzie zresztą wyjątkowa. W tym roku przypada 150-lecie jaworzańskiej OSP, która może poszczycić się mianem najstarszej na terenach wiejskich na Śląsku Cieszyńskim. (MAN)

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Do tematu inwestycji podchodzimy w tym roku wyjątkowo ostrożnie. Wiele jest oznak wskazujących na to, że nadeszły czasy trudne i nasz gminny budżet też w jakimś sensie to potwierdza. Nie możemy jednocześnie rezygnować z tych inwestycji, które są najpotrzebniejsze czy nawet konieczne dla Jaworza i jego rozwoju. Pamiętajmy poza tym, że mamy przyznane środki zewnętrzne na niektóre zadania i trzeba zrobić wszystko, aby dobrze je spożytkować. Wszelkie inne plany i pomysły wybiegające w przyszłość, a takich nie brakuje, pozostają w zawieszeniu. Zobaczymy na co będzie nas stać.