W Szkole Podstawowej im. abp. Józefa Bilczewskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilamowicach otwarto Zieloną Pracownię, na której utworzenie pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Oficjalne otwarcie zorganizowano w piątek 13 października. Utworzenie tej wyjątkowej przestrzeni było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji z katowickiego WFOŚiGW na projekt konkursowy wilamowskiej szkoły „Zielona Pracownia 2023 – Misja Ziemia”. W czasie wakacyjnej przerwy powstała piękna, nowoczesna i w pełni wyposażona pracownia na potrzeby nauk geograficzno-przyrodniczych.

Program „Misja Ziemia” został podzielony na siedem modułów. Pierwszy to wprowadzenie, w którym uczniowie mają poznać źródła informacji o swoim regionie, opanować sztukę posługiwania się przyrządami służącymi do pomiarów i obserwacji przyrody oraz nauczyć się orientacji w terenie. W kolejnych modułach dzieci i młodzież poznają najbliższą okolicę. Ponadto zapoznają się z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi oraz dokonają wszechstronnych badań, m.in. powietrza, gleby oraz wody. Udział w zajęciach pozwoli uczniom na samorealizację, poszerzanie wiedzy o własnym regionie, łączenie teorii z praktyką oraz odkrywanie tajemnic przyrody poprzez obserwacje i eksperymenty.

– Tym samym zdobywanie wiedzy kojarzyć się będzie z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata – wyjaśnia burmistrz Wilamowic Marian Trela, który wziął udział w otwarciu nowej pracowni. Zgodnie z tą zapowiedzią uczniowie klasy Vb przeprowadzili dla gości zajęcia pokazowe pod okiem nauczycielki geografii Kingi Gołąb. Jest ona koordynatorem projektu, a także głównym pomysłodawcą projektu „Misja Ziemia”. (UGW)

Zdjęcia: Mat. ZOSiP Wilamowice