Ruszyła kolejna edycja konkursu plastycznego „Tak dla Czystego Powietrza”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Prace od uczniów placówek oświatowych przyjmowane są do końca listopada.

Konkurs w jego kolejnej edycji podzielono na kilka kategorii w zależności od wieku, obejmując nim dzieci przedszkolne już od 3. roku życia aż po najstarszych uczniów szkół podstawowych czy podopiecznych świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego. Inicjatywie przyświecają tradycyjnie wartościowe założenia związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną młodych osób oraz zwracaniem uwagi na piękno otaczającej przyrody, a przy okazji popularyzowaniem wiedzy o funduszach unijnych wykorzystywanych na ochronę środowiska, w tym również czystego powietrza.

Do konkursu, który współfinansowany jest ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgłoszone mogą zostać wyłącznie prace w formacie A3. Dopuszczalne techniki ich wykonania to: farby akwarelowe i plakatowe, pastele, ołówek, węgiel, kredki świecowe, kredki ołówkowe lub mazaki. Co istotne, prace muszą być tematycznie związane z przyrodą, ze zmianami, jakie zaszły lub powinny zajść w otoczeniu uczniów dzięki środkom Unii Europejskiej, wykorzystanym na ochronę środowiska.

Prace konkursowe zgodnie z regulaminem należy nadsyłać do 30 listopada do godz. 15.30, przy czym decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Dla najlepszych przewidziano nagrody rzeczowe. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej – www.wfosigw.katowice.pl. Rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu. (MA)