Po śmierci Radosława Ostałkiewicza na „pełniącą funkcję wójta gminy Jaworze” została wyznaczona jego dotychczasowa zastępczyni Anna Skotnicka-Nędzka. – Gmina funkcjonuje i służy swoim mieszkańcom. W tej chwili to najważniejsze – mówi.

Premier Mateusz Morawiecki na wniosek Wojewody Śląskiego na osobę pełniącą obowiązki wójta gminy Jaworze wyznaczył Annę Skotnicką-Nędzkę, która dokument odebrała z rąk wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza w środę 28 czerwca. W uroczystości w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze uczestniczyli także poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Elżbieta Żabicka-Łakomy oraz sekretarz Gminy Jaworze Ewelina Domagała. Premier w piśmie wskazał, że funkcję będzie ona pełniła od 28 czerwca do momentu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. Nastąpi to po wyborach samorządowych, zaplanowanych na wiosnę przyszłego roku.

Przypomnijmy Anna Skotnicka-Nędzka była zastępcą wójta Radosława Ostałkiewicza, który tragicznie zmarł nad ranem 9 maja w wypadku podczas służbowego pobytu w Cagliari na Sardynii. – Trudno się otrząsnąć po śmierci młodego człowieka, zwłaszcza bliskiego i szanowanego. Cały czas trudno nam w to uwierzyć – mówi nowa pełniąca funkcję wójta Jaworza. – Ale ciążą na nas obowiązki, bo Urząd Gminy i sama Gmina muszą normalnie funkcjonować i wypełniać swoje obowiązki wobec mieszkańców – dodaje Anna Skotnicka-Nędzka.

Za dobrą stronę tej sytuacji należy uznać, że od dwóch kadencji była zastępcą Radosława Ostałkiewicza, funkcja więc trafia do rąk osoby, która bardzo dobrze orientuje się w sprawach gminy. Kilka dnia przed nominacją odbyła się sesja absolutoryjna, na której przedstawiono raport o stanie gminy Jaworze, a także bilans finansowy i wykonanie budżetu za poprzedni rok. Radni jednogłośnie zagłosowali nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla zmarłego wójta. To formalność, ale również publiczne wyrażenie oceny pracy Gminy. – Choć w sposób niezamierzony, wójt Radosław Ostałkiewicz pozostawił gminę w dobrym stanie, w pełni funkcjonującą, którą „w biegu” można przejąć i dalej prowadzić. I tak właśnie zamierzam zrobić: zapowiedziałam, że będę przez te ostatnie miesiące kadencji kontynuować całość zadań i planów, jakie wójt wprowadził – wyjaśnia Anna Skotnicka-Nędzka.

Urzędowe sprawy toczą się więc swoim zwykłym trybem. Kontynuacja oznacza także realizację tych zadań, które były w planie, wprowadzone jeszcze przez Radosława Ostałkiewicza. Postępują więc prace przy inwestycjach – budowie parkingu przy ul. Wapienickiej i przy odwiercie geotermalnym. Ale śmierć Radosława Ostałkiewicza co zrozumiałe wywarła jednak wpływ na życie gminy, m.in. w pierwszych tygodniach zostały odwołane wszelkie imprezy. Wójt Radosław Ostałkiewicz był powszechnie szanowany, toteż nikt nie miał ochoty na wesołe zabawy. Placówki oświatowe, instytucje kultury oraz stowarzyszenia funkcjonują jednak w dalszym ciągu w swym zwykłym statutowym trybie. – Nadeszły wakacje, toteż organizowane są zajęcia, warsztaty i wyjazdy, przede wszystkim dla najmłodszych mieszkańców Jaworza, zgodnie z zaplanowaną ofertą – wyjaśnia pełniąca funkcję wójta.

Cały czas w Urzędzie Gminy Jaworze wyłożona jest księga kondolencyjna. Każdy, komu bliska była osoba wójta Radosława Ostałkiewicza, poprzez wpis może złożyć hołd pamięci zmarłemu wójtowi. (Łu)