W 88. rocznicę tragicznej śmierci Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury uczczona została pamięć lotników. Główne obchody, współorganizowane przez posła Przemysława Drabka, odbyły się 11 września w czeskim Cierlicku niedaleko Cieszyna.

Dobrą tradycją stało się już rozpoczęcie obchodów mszą świętą w intencji lotników, która odprawiona została w kościele w Cierlicku-Kościelcu. Następnie złożono kwiaty na Żwirkowisku przy pomniku upamiętniającym miejsce wypadku. Dalszą uroczystość kontynuowano w Domu Polskim imienia Żwirki i Wigury. Wszyscy goście zainteresowani byli szczególnie zwiedzaniem stałej wystawy poświęconej historii polskiego lotnictwa, całe spotkanie było natomiast świetną okazją do wielu wspólnych rozmów.

Na zaproszenie posła Przemysława Drabka do Cierlicka przybył sekretarz stanu i pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak. Obecni byli także m.in. seniorzy lotnictwa, reprezentanci Wojska Polskiego, środowisk górniczych czy przedstawiciele organizacji polonijnych w Republice Czeskiej.

Jak przypomina poseł Drabek, pamięć o polskich lotnikach nie przemija wraz z upływem lat. Sam w kultywowanie tej tradycji włączył się jeszcze jako bielski samorządowiec. – Cieszyć może, a obserwuję to każdego roku, że osób chętnych, aby rocznicowym uroczystościom nadawać odpowiednią rangę, nie brakuje. To ważne, by zwłaszcza młodemu pokoleniu przekazywać szczytne idee i wzorce, przybliżać również postaci bohaterów sprzed lat. Nasi piloci zasłynęli tym, że dokonywali spektakularnych rzeczy, przełamywali przy tym ludzkie bariery. Przy wszystkich osiągnięciach pozostali gorliwymi patriotami, podkreślając wyraźnie swą polskość – mówi poseł.

Jako członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą w obecnej kadencji dba o to, aby nawiązywać kontakt z rodakami przebywającymi poza granicami kraju. Na Zaolziu grupa ta jest szczególnie liczna. – Podobne spotkania przy okazji różnych wydarzeń są dobrą okazją, by lepiej poznać potrzeby Polaków tam mieszkających. Za istotne uważam jednocześnie wspieranie wszystkich ciekawych inicjatyw, które w tych środowiskach się pojawiają, gromadząc naszych rodaków we wspólnotowych dążeniach – zauważa Przemysław Drabek.

Nadmienić warto, że zanim poseł Prawa i Sprawiedliwości udał się 11 września do Cierlicka, wraz z seniorami lotnictwa i młodzieżą uczcił pamięć bohaterów, składając wieńce przy pomniku znajdującym się na placu Żwirki i Wigury przy ul. Zamkowej w Bielsku-Białej. (R)

 

Foto: