Ewa Cholewik, pedagog z blisko 35-letnim stażem i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu, została uhonorowana Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Nagrodę odebrała w niedzielę 20 listopada podczas jubileuszowej XXX Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji na 30-lecie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Jak sama podkreśla, nagrodę traktuje jako zaszczytne wyróżnienie wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu. Każdego roku nagrodę otrzymują indywidualności, wybitne zespoły i autorytety z Europy i całego świata – są to osoby, które pozytywnie wpływają na swoje środowisko.

Z okazji okrągłego jubileuszu 30-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w imieniu wójta gminy Jaworze Radosława Ostałkiewicza zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka wraz z sekretarz gminy Eweliną Domagałą przekazały list gratulacyjny na ręce honorowego prezesa Tadeusza Donocika, jaworzanina i współzałożyciela Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Tadeusz Donocik jest również przewodniczącym Kapituły Laurów, która od 30 lat honoruje wybitne osobistości Złotymi, Diamentowymi, Kryształowymi oraz Platynowymi Laurami. (UGJ)