Gmina Lipowa otrzymała dofinansowanie od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach na odbudowę drogi.

Jak wyjaśnia nadleśniczy Marian Knapek z Nadleśnictwa Węgierska Górka, kwota 200 tys. zł zostanie przeznaczona na odbudowę i remont drogi zlokalizowanej w miejscowości Twardorzeczka, prowadzącej także do leśnictwa Morońka. Ta droga w Górnej Twardorzeczce ucierpiała przed kilku laty podczas klęski rozpadu drzewostanów świerkowych. Wtedy leśnicy, aby nie dopuścić do wylęgu szkodników na powalonych drzewach, masowo wywozili je z lasów w masywach górskich.

Dzięki remontowi poprawi się zarówno dojazd do lasu, jak i do gospodarstw w tej górskiej części gminy Lipowa. Wójt gminy Jan Góra również podkreślił długą tradycję współpracy z Nadleśnictwem Węgierska Górka, m.in. stworzenia ujęcia wody powierzchniowej na Malinowskim Potoku przed kilku laty, z którego korzystają mieszkańcy gminy.

Lipowa to jeden z 14 samorządów na terenie działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, jaki otrzymał dofinansowanie na wspólny projekt z Lasami Państwowymi. Łącznie samorządom z województw śląskiego, małopolskiego i opolskiego przekazano blisko 2 mln zł, od 15 do 350 tys. zł na naprawy dróg gruntowych, a także przebudowy dróg gminnych i powiatowych. W południowej części województwa śląskiego dotację otrzymało również Starostwo Powiatowe w Żywcu, które na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia przeznaczy ją na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska przy uszkodzonej drodze powiatowej między Sopotnią Małą a Juszczyną. (R)