Zbigniew Banet z gminy Wilkowice został laureatem tegorocznej Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Londzina.
Zbigniew Banet jest autorem wielu naukowych projektów technicznych, audytów przemysłowych i programów racjonalnego zużycia energii. Znany jest jednak przede wszystkim jako energiczny działacz społeczny, sportowy, który z pasją i oddaniem pracuje na rzecz Bystrej, gminy Wilkowice i całego powiatu bielskiego. Od 1979 r. był członkiem zarządu, a od 1983 r. nieprzerwanie do dzisiaj prezesem LKS Klimczok Bystra. To jego aktywnym staraniom należy przede wszystkim zawdzięczać m.in. wybudowanie w Bystrej igielitowego kompleksu skoczni narciarskich dla dzieci i młodzieży. Z klubu, którego jest prezesem wywodzą się olimpijczycy i mistrzowie świata w biegach i skokach narciarskich. (R)

 

Londzinint_01Zbigniew Banet odebrał Nagrodę Londzina z rąk starosty bielskiego Andrzej Płonki.

 

Londzinint_15Starosta Andrzej Płonka, zwycięzca Londzina?2015 Zbigniew Banet i wójt Wilkowic Mieczysław Rączka.

 

Londzinint_03O Nagrodę Londzina, jak co roku, ubiegało się 10 kandydatów ze wszystkich gmin Powiatu Bielskiego.

 

Nominowanymi do XVII Nagrody im. Ks. Londzina były osoby z gmin Powiatu Bielskiego:


- Krystyna Handzlik z gminy Bestwina, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Janowicach, działaczka janowickiej OSP, parafii oraz Kółka Rolniczego.

Londzinint_05Krystyna Handzlik wraz z wójtem gminy Bestwina Arturem Beniowskim.

 

- Czesława i Czesław Koziełowie z gminy Buczkowice, przykładni i wzorowi rodzice, którzy wychowali pięcioro dzieci, w tym troje niepełnosprawnych.

Londzinint_06Czesława i Czesław Koziełowie odbierają gratulacje od wójta Buczkowic Józefa Caputy.

 

- Józef Grabowski z gminy Czechowice-Dziedzice, organizator Dyskusyjnego Klubu Filmowego ?Puls?, od 1991 r. kierujący kinem ?Świt?.

Londzinint_07Józefa Grabowskiego z Czechowic-Dziedzic (pierwszy z prawej) doceniono za jego wkład w rozwój kultury filmowej.

 

- Ks. Witold Grzomba z gminy Jasienica, proboszcz parafii św. Marcina w Międzyrzeczu. Sprawny administrator, działający wśród mieszkańców, organizując wiele działań o charakterze społecznym.

Londzinint_09Ks. Witold Grzomba z Międzyrzecza w gminie Jasienica wraz wójtem Januszem Pierzyną, jego zastępcą Krzysztofem Wieczerzakiem oraz pochodzącym z tej gminy wiceministrem Stanisławem Szwedem.

Londzinint_02Przewodnicząca kapituły nagrody Alina Świeży-Sobel podziękowała ks. Witoldowi Grzombie.

 

- Andrzej Śliwka z gminy Jaworze, od dziesięcioleci pracujący społecznie na rzez lokalnej przelał wspólnoty.

Londzinint_10Działalność społeczną Andrzeja Śliwki w gminie Jaworze od dawna wspiera obecny wójt Radosław Ostałkiewicz.

 

- Renata Rapacz z gminy Kozy, katechetka, która z pasją organizuje przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności osadzone w duchu chrześcijańskim.

Londzinint_11Działania Renaty Rapacz z Kóz cieszą się powszechnym uznaniem. Na zdjęciu z przyjaciółmi i wójtem Krzysztofem Fiałkowskim.

 

- Józef Zątek z Kobiernic w gminie Porąbka. Wybitny pszczelarz, aktywnie udziela się w organizacjach propagujących kunszt bartnictwa w regionie.

Londzinint_12Józef Zątek z Kobiernic w gminie Porąbka (w środku) od wielu lat propaguje w regionie ekologiczne pszczelarstwo.

 

- Zygmunt Wandzel ze Szczyrku, poeta, fraszkopisarz, wielki gawędziarz, osoba niezwykle zasłużona dla folkloru i kultury góralskiej. Inspirację czerpie głównie z natury, gór i pięknych krajobrazów.

Londzinint_13Zygmunt Wandzel ze Szczyrku to jeden z najlepszych gawędziarzy naszego regionu. Na zdjęciu z burmistrzem Antonim Byrdym.

 

- Józef Gawlik z gminy Wilamowice. Długoletni prezes Gminnej Spółdzielni ?Samopomoc Chłopska?, którą kieruje z sukcesem, ciągle zwiększając zatrudnienie. Członek, a później kierownik Zespołu Regionalnego Wilamowice. Od ponad 15 lat organizator Wojewódzkiego Przeglądu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych Województwa Śląskiego.

Londzinint_14Józef Gawlik z Wilamowic doprowadził gminną spółdzielnię do prawdziwego sukcesu ekonomicznego. Na zdjęciu z burmistrzem Marianem Trelą i wiceburmistrzem Stanisławem Gawlikiem.

 

Londzinint_08

Uroczystość w bielskim Teatrze Polskim uświetnił występ chóru ?Hejnał Mazańcowice? oraz koncert Zbigniewa Wodeckiego.