W sobotę i niedzielę 4 i 5 czerwca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach zrealizował projekt „Manewry strażackie – okazją do umocnienia polsko-czeskich kontaktów”.

Celem projektu było uwrażliwienie lokalnej społeczności na rolę, jaką pełnią jednostki ochotniczych straży pożarnych w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa, rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy transgranicznej, wymiany doświadczeń pomiędzy strażakami działającymi w Gminie Wilamowice i Gminie Dolní Benešov.

W realizacji projektu wzięła udział liczna, bo aż 50-osobowa grupa strażaków z Czech z Gminy Dolní Benešov, która przyjechała do Pisarzowic w sobotę 4 czerwca, aby podczas spotkania z jednostką OSP z Pisarzowic omówić problematykę działalności straży pożarnych oraz ich specyfikę zarówno po czeskiej, jak i polskiej stronie. Goście mieli okazję zobaczyć pokaz pożarnictwa, prezentację sprzętu bojowego oraz samochodów, jakimi jednostka z Pisarzowic dysponuje. Zwieńczeniem tego spotkania było wydarzenie kulturalne, podczas którego przy muzyce oraz poczęstunku zaplanowano rozwój dalszej współpracy jednostek OSP na kolejne lata.

Podczas drugiego dnia wizyty w niedzielę 5 czerwca goście ze Słowacji odwiedzili jednostki OSP działające w Gminie Wilamowice oraz jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Mieli dzięki temu możliwość zapoznania się ze sprzętem, jakim dysponują poszczególne jednostki, zaprezentowano im samochody bojowe oraz wyposażenie pożarnicze. W komendzie PSP w Bielsku-Białej zademonstrowana została im m.in. nowoczesna drabina mechaniczna. Zaplanowana została rewizyta strażaków z Gminy Wilamowice w Gminie Dolní Benešov.

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz ze środków własnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. (GR)

Mat. MGOK Wilamowice

 

 

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz ze środków własnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy