Pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy w Kozach a sąsiadującym z nim Domem Kultury zamontowana została nowa, interaktywna mapa gminy. Poza swoją podstawową funkcją stanowi również formę informacji o stanie powietrza na terenie miejscowości, poprzez zaznaczenie na mapie święcących ekosłupków.

Na terenie gminy Kozy w różnych jej częściach znajduje się obecnie dziewięć czujników monitorujących na bieżąco jakość powietrza. Za pomocą mapy zobaczyć można ich lokalizacje, a poprzez odpowiednie, świetlne oznaczenia kolorystyczne, weryfikowana jest jakość w danym rejonie. Co istotne, odbywa się to w czasie rzeczywistym, bowiem kolor wyświetlany jest za pomocą połączenia z panelem zarządzającym w każdym ekosłupku.

Obok mapy zamieszczona została pełna legenda wraz z sugerowanymi czynnościami, jakie powinny być podejmowane w danym okresie ze względu na stan powietrza. Tablica zawiera również najważniejsze liczby związane z poprawą jakości, a więc złożonych wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania za bieżący kwartał oraz przybliżających skalę wypłaconych dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Tablica zamontowana została w Kozach dzięki środkom przyznanym gminie w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”, na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. (R)