Po raz dwunasty w naszym regionie zostały zorganizowane Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym.
Współorganizatorem zawodów jest bielskie Starostwo Powiatowe, w tym roku w zmaganiach wzięło udział 40 drużyn. Ratownicy z całego kraju i kilka ekip z zagranicy sprawdzali swoje umiejętności podczas trudnych i wymagających zadań i ćwiczeń, m.in. przeprowadzanych w nocy, a także w trudnych warunkach górskich. I miejsce zdobyła Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, II miejsce przypadło ekipie z Bydgoszczy, a III Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie. Puchar dla najlepszej drużyny międzynarodowej przypadł ratownikom z Ukrainy – z Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku, a puchar starosty bielskiego Szpitalowi Powiatowemu Bartoszyce im. Jana Pawła II.

(SP)