Zakończyły się prace przy umacnianiu najbardziej zagrożonego fragmentu brzegu Młynówki Czanieckiej. Władze gminy planują kontynuować prace w przyszłym roku.
Mocno nadgryzione zębem czasu brzegi wymagały pilnego remontu. W ramach prac modernizacyjnych ułożono nowy narzut kamienny, wykonano nową faszynę, wykarczowano i wyczyszczono dno Młynówki. ? Najbardziej zagrożony rejon został zabezpieczony. Przez wiele lat były problemy z ustaleniem, kto powinien to zrobić. Uznaliśmy, że trzeba rozwiązać ten problem i zadbać o modernizację ? wyjaśnia wójt Czesław Bułka.
Według Kazimierza Gałuszki, sekretarza gminy Porąbka, modernizacja brzegów Młynówki Czanieckiej zdecydowanie zmniejszyła ryzyko przeciwpowodziowe, wynikające z nieszczelnych brzegów. Młynówka na terenie gminy Porąbka ma długość ok. 4 km, remontowi został poddany ok. kilometrowy odcinek, w tym miejscu, w którym powodziowe wylanie najbardziej zagrażało osiedlu w Czańcu. Wykorzystana w czasie remontu faszyna zapewniła zachowanie naturalnego charakteru cieku, pozwalającego uznać Młynówkę jako odwieczny element środowiska.
Jak wyjaśnia wójt Bułka, w kolejnych latach remontowane będą następne odcinki. ? Planujemy przede wszystkim remont akweduktu, który przenosi wody Młynówki nad potokiem. Powinien zostać uszczelniony już w przyszłym roku ? mówi wójt.
Inwestycja została dofinansowana z funduszy Programu Operacyjnego ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013?. (Łu)

Młynówka po zakończeniu prac...

Mlynowka 4 INT

 

...i jeszcze zanim się rozpoczęły:

Mlynowka 1 INT

Mlynowka 2 INT

Mlynowka 3 INT