Powiat Bielski dołączył do grona powiatów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów.
– Rolą Związku jest wspólna polityka w zakresie najważniejszych wyzwań samorządowych. Zależy nam, aby głos samorządów był rzeczywiście słyszalny w Warszawie. Musimy jasno mówić o trudnej sytuacji, w której aktualnie funkcjonuje samorząd – wyjaśnia starosta bielski Andrzej Płonka. Wśród największych problemów wymienia trudną kondycję finansową szpitali, ale też oświatę, gospodarkę odpadami czy walkę ze smogiem.
Związek od prawie 30 lat aktywnie działa w województwie śląskim, m.in. poprzez ochronę interesów samorządów lokalnych. Organizacja ta zrzesza obecnie 140 jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, przewodniczącym jest prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Bielskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów została podjęta podczas posiedzenia jego Zarządu na spotkaniu 7 lutego w siedzibie bielskiego Starostwa Powiatowego.

(MF)