„Za przyczyną bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności, módlmy się, byśmy obchodząc 43. rocznicę naszego Związku trwali przy wartościach płynących z wszystkich przykazań Dekalogu” – modlili się uczestnicy rocznicowej mszy św. odprawionej w niedzielę 27 sierpnia 2023 r. w bielskim kościele Trójcy Przenajświętszej.

Eucharystii, sprawowanej w intencji Ojczyzny i Solidarności, przewodniczył duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef Oleszko. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności” na czele z przewodniczącym ZR Markiem Boguszem i jego zastępca Łukaszem Lewandowskim oraz z pocztami sztandarowymi Regionu Podbeskidzie i zakładowych organizacji związkowych z FSM-FCA Poland, „Bispolu”, MZK, PSS „Społem”, żywieckiego Browaru i spółki Teksid Iron Poland ze Skoczowa.

Rocznicowa Msza św. była też okazją do modlitwy za związkowców, którzy zmarli w minionym roku – byli to m.in. Zdzisław Dudek, Jerzy Kronhold, Andrzej Derewiecki, Henryk Kenig, Zofia Lulek i Ignacy Achinger.

***

W Skoczowie rocznicowa msza św. w intencji „Solidarności” zostanie odprawiona w środę 30 sierpnia o godz. 16.30 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Po zakończeniu Eucharystii jej uczestnicy złożą kwiaty pod obeliskiem „Solidarności”.

Mat. NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia