„Naturą malowane” to część projektu „Manewry Kultury” z Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, integrującego miejscową społeczność.

Pisarzowska filia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach rozpoczęła realizację drugiej części zadania w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021”. W pierwszym etapie mieszkańcy i organizacje społeczne zgłaszały swoje propozycje działań kulturalnych czy artystycznych, jakie można realizować w zmodernizowanym domu kultury, noszącym teraz nazwę Gminne Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach. Wśród zwycięskich i przeznaczonych do realizacji pomysłów znalazła się organizacja warsztatów florystyczno-artystycznych zgłoszona przez Danutę Mleczko.

Pomysł okazał się rzeczywiście nadzwyczaj udany, a efekt tego wydarzenia przerósł oczekiwania organizatorów. Inicjatywa zakładała wyjście Domu Kultury poza placówkę, w przestrzeń wsi i zrealizowanie działania na łonie natury. Przygotowaniem do zajęć było zbieranie zielonego materiału, z którego można było tworzyć prace, oraz wygospodarowanie wygodnego miejsca do samej realizacji, co oznaczało dwa dni spędzone w lesie należącym do zaprzyjaźnionych pisarzowian.

Same warsztaty „Naturą malowane” odbyły się 27 sierpnia. Wtedy powstała cała galeria oryginalnych, pięknych gobelinów tkanych z natury. Prowadząca warsztaty artystka i malarka Aneta Lachendro dawała uczestnikom cenne wskazówki co do kompozycji roślinnych obrazów, z kolei kierownik Centrum Urszula Kucharska służyła radą w kwestiach technicznych i sposobu pracy z trawami, polnymi kwiatami i innymi darami lasu. Uczestnicy najlepiej wspominają, że podczas warsztatów mogli być razem, poznać nowych mieszkańców Pisarzowic, pracować w międzypokoleniowym zespole. Podczas zajęć ramię w ramię tworzyły dzieci z mamami, wnuczki z babciami, sąsiadki, koleżanki – panie bawiły się świetnie.

Podsumowaniem warsztatów była wystawa prac zorganizowana z pomocą Rady Sołeckiej Pisarzowic na terenie LKS Pionier w Pisarzowicach podczas obchodów Dożynek Gminnych. Gobeliny stanowiły piękny dodatek do wszystkich dekoracji dożynkowych, wzbudzały ciekawość i niekłamany zachwyt.

Program „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Beneficjentem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach. (M.Ch.)