Gdzie najlepiej poznawać naturę, jeśli nie na świeżym powietrzu – tak uznano w zespole placówek oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, tworząc Pracownię Pod Chmurką.

Zegar słoneczny, specjalne tory przeszkód, plenerowe szachy, a także ławki, stoliki i inne wyposażenie stanęło w ogródku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Polnej w Czechowicach-Dziedzicach. Rozległy i zielony plac zabaw ma poprzez zabawę umożliwiać zdobywanie wiedzy o naturze. Będą z niego korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego oraz dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4A, bowiem obie placówki wchodzą w skład czechowickiego ZSP.

Pracownia Pod Chmurką to efekt wykonania projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwota dofinansowania wyniosła 6️9️ 9️1️0️,5️0️ zł, zaś 1️9️ 0️7️8️,7️8️ zł placówka wyłożyła z własnych funduszy. Dzięki temu zasadzono 705 nowych roślin, zakupiono i zamontowano urządzenia edukacyjne z serii „Naukowe place zabaw”, a przy okazji odświeżono posiadane urządzenia.

Jak podkreślają autorzy projektu, dzięki niemu została stworzona przestrzeń do nauki i zabawy, podnosząca równocześnie świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży. (R)

Zdjęcia: Facebook ZSP nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach