Radośnie i wyjątkowo uroczyście mieszkańcy gminy Bestwina obchodzili w tym roku Święto Niepodległości. Przy okazji przypomniano o wizycie gen. Józefa Hallera sprzed lat.

Uroczystości oficjalnie objęły mszę świętą dziękczynną w intencji Ojczyzny w kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Następnie w asyście pocztów sztandarowych uczestnicy zebrali się na zewnątrz przed Muzeum Regionalnym. Tu wójt Artur Beniowski razem z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem dokonali odsłonięcia nowej tablicy upamiętniającej generała Józefa Hallera.

Świętowanie w gminie Bestwina 11 listopada to jednak nie tylko oficjalne uroczystości, ale także wiele atrakcji towarzyszących. Wielkim zainteresowaniem cieszył się Koncert Patriotyczny Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, jaki się odbył w kościele w Bestwinie, a który można było też wysłuchać online. Wzięły w nim udział również czechowickie zespoły wokalne ze Szkoły Podstawowej nr 4 i „Art.” oraz Chór Szkolny „Divertimento” z Kaniowa.

Również wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa broni przygotowana przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej „Sparrow” oraz Stowarzyszenie sportowo-kolekcjonerskie miłośników broni palnej „Strzelam Bo Lubię”. Pasjonaci militariów wystawili kilkadziesiąt egzemplarzy broni, zaproponowali podróż od końca XIX wieku po czasy współczesne. Dodatkowo samo Muzeum Regionalne przygotowało ekspozycję „Józef Haller w Bestwinie”.

Generał Józef Haller należy do jednych z najbardziej zasłużonych postaci dla odzyskania i utrzymania Niepodległości w jej pierwszym okresie. Utworzona przez niego we Francji Błękitna Armia była poważnym „argumentem” podczas przejmowania ziem od niemieckiego zaborcy, mocno też zaznaczył się w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Pod jego dowództwem walczyło wielu mieszkańców dzisiejszej gminy Bestwina, a on sam podczas przeglądu placówek hallerowskich w 1932 r. odwiedził tutejsze gospodarstwo Józefa Figranka. O tym wydarzeniu dzisiaj przypomina tablica przy Muzeum Regionalnym.

To nowa tablica, którą wymieniono przy okazji remontu muzealnej elewacji w ramach 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. – Zaplanowaliśmy odnowienie elewacji także z myślą o wspólnym świętowaniu w tym miejscu w sąsiedztwie muzeum i kościoła. Tu symbolicznie łączy się pamięć o historii z duchowym wymiarem wspólnoty gminnej i narodowej, przypominanym przez historyczną świątynię, ściśle związaną z dziejami gminy – wyjaśnia wójt Artur Beniowski.

Od sierpnia do października elewacja budynku Muzeum przechodziła renowację. Objęła ona częściową wymianę tynków zewnętrznych, uzupełnienie sztukaterii, malowanie, wymianę okien na poziomie II piętra elewacji frontowej, naprawę obróbek blacharskich i kominów, wymianę rynien, drzwi wejściowych oraz przebudowę wejścia i wyjścia na tereny wokół obiektu. Całkowity koszt wyniósł 144 200 zł, z tego 40 proc. pochodziło z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. (SL)

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Mieszkańcy naszej gminy są bardzo przywiązani do tradycji niepodległościowych swoich przodków, z dumą je prezentują. Jako społeczność dbamy, aby godnie i pieczołowicie je wyeksponować, zachowując dla kolejnych pokoleń. Przez te odwołania do własnych, lokalnych doświadczeń niepodległości kształtuje się poczucie uczestnictwa w czymś wielkim, ogólnonarodowym. Nasze placówki kulturalne i oświatowe, ale także stowarzyszenia, prowadzą od wielu lat edukację historyczną, publikujemy poświęcone tym zagadnieniem książki, tworzymy miejsca pamięci.

To przywiązanie obejmuje nie tylko pamiątki materialne, ale również opowieści o tamtych czasach, pozostawione przez dziadków, czy zaangażowanie we wspólnym manifestowaniu patriotyzmu. A trzeba też powiedzieć, że zmniejszenie obostrzeń po miesiącach ograniczeń związanych z pandemią też odegrało swoją rolę. Chcieliśmy się spotkać w możliwie szerokim gronie. Świętowanie niepodległości z całą pewnością było dobrym powodem do takiej integracji.

Zdjęcia: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina. Wójt Artur Beniowski podczas odsłonięcia nowej tablicy poświęconej gen. Józefowi Hallerowi.

 

 

Obchodom święta towarzyszyła wystawa broni palnej.

 

Odnowiona elewacja Muzeum Regionalnego.