Nadejście wakacje zbiegło się z otwarciem sensorycznego placu zabaw na terenach rekreacyjnych w Jaworzu. Dzieci już chętnie z niego korzystają, spędzając czas pożytecznie.

Urządzenia nowego placu zabaw zostały tak skonstruowane, aby stymulować rozwój dziecka. Nie chodzi tu jedynie o aspekt fizyczny, choć ruch na świeżym powietrzu ma tu również istotne znaczenie. Przede wszystkim jednak dzieci poprzez zabawę mają rozbudzać swoją ciekawość, chłonąc przy tym wiedzę o otaczającym ich świecie. Obok katalogowych urządzeń plac posiada spersonalizowane ekomemory. Treści zostały dobrane pod względem tematycznym, a informacje, które w nim się znajdują dotyczą określonego regionu. Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę z opisem działania.

Plac, którego otwarcia dokonał Radosław Ostałkiewicz, nie tylko w tym przypadku jako wójt gminy, ale i członek zarządu realizującego inwestycję Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”, doskonale spełnia swoją rolę w słoneczne wakacyjne dni. Nie bez znaczenia jest jego umiejscowienie w sąsiedztwie tężni zdrojowej i parku street workout, czyniąc miejsce atrakcyjnym dla osób w różnym wieku. – Przybywają tu rodziny z dziećmi i widać, że doskonale się bawią. To ważne, że wolny czas wakacyjny spędzają w sposób przyjemny, a przy tym bezpieczny – podkreśla wójt Jaworza. (RED)