W styczniu 2024 roku weszło w życie kilka istotnych zmian, które poprawią sytuację pracowników, szczególnie tych najgorzej wynagradzanych.

Minimalna w górę

Pracownicy zarabiający płacę minimalną odnotują znaczny wzrost pensji. Ci, którzy dotąd mieli na umowie 3600 zł brutto, od 1 stycznia 2024 roku zarabiają 4 242 zł (minimalna stawka godzinowa wzrasta zaś do 27,70 zł), a od 1 lipca – 4 300 zł (minimalna stawka godzinowa – 28,10 zł).

W związku ze wzrostem płacy minimalnej podwyżce ulegną również m.in. odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego.

Tu jeszcze ważna informacja: od 1 stycznia 2024 r. z płacy minimalnej wyłączony został dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i pracę o szczególnym charakterze.

Emerytury pomostowe

Kolejną zmianą, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku, jest uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze.

Teraz „ Solidarność” oczekuje, że politycy nareszcie poważnie zajmą się obywatelskim projektem w sprawie emerytur stażowych, który złożyła w Sejmie w 2021 roku.

Odliczenie składki na rzecz związków zawodowych

Zmieniają się także przepisy dotyczące rocznego limitu odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Od 1 stycznia 2024 r. limit ten został zwiększony z 500 zł do 840 zł. Zdaniem „Solidarności” zmiana limitu to kolejny krok zrównujący w uprawnieniach organizacje związków zawodowych z organizacjami pracodawców.

(Opracowano na podstawie „Tygodnika Solidarność”)

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia