Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 22 i 23 września uczestniczyli w tegorocznej edycji terenowych warsztatów, które przebiegały pod hasłem „O lesie w lesie – czyli woda w lesie”.

Warsztaty były okazją do przybliżenia uczestnikom zasad prowadzenia na terenie Lasów Państwowych zrównoważonej gospodarki leśnej, której celem jest bilansowanie potrzeb przyrody, ludzi i ekonomii. Podkreślono, że jedną z wielu funkcji lasów jest retencjonowanie wody. Jej brak, spadek poziomu wód gruntowych oraz obserwowane zmiany klimatu i ich wpływ na lasy były przedmiotem żywych dyskusji uczestników.

Kolejnym punktem programu było zapoznanie się z historią budowy zbiornika zaporowego w Dolinie Wapienicy, który został oddany do użytku w 1933 roku, a jego istnienie ma niebagatelne znaczenie dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic. Podczas wizyty nauczyciele zostali zaznajomieni z procesem uzdatniania wody na przykładzie wapienickiej stacji. Zwrócono uwagę na znaczenie wody dla zdrowia i życia człowieka oraz pozwoliły odpowiedzieć na pytanie – czy można pić wodę prosto z kranu? Okazuje się, że tak.

W drugim dniu szkolenie realizowane było w Pałacu Czeczów w Kozach oraz towarzyszących pałacowi zabudowaniach. Nauczyciele zwiedzili bogatą ekspozycję Izby Historycznej, poznali też historię powstania kamieniołomu w Kozach Górnych, na północnym stoku Hrobaczej Łąki w Beskidzie Małym.

Prowadzącymi zajęcia dla nauczycieli biologii, chemii, edukacji wczesnoszkolnej, fizyki, geografii, przyrody oraz upowszechniających lekcje terenowe o tematyce przyrodniczo-leśnej, byli: Irena Polok z Nadleśnictwa Bielsko, Jakub Krajewski z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Agnieszka Handzlik z Gminy Kozy oraz Barbara Michałek-Piernik, konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej. (IP)