Członkowie zarządów towarzystw regionalnych powiatu bielskiego spotkali się w bielskim Starostwie Powiatowym, aby zapoznać się z nowymi formami edukacji regionalnej. W spotkaniu wziął udział starosta Andrzej Płonka.
– Bardzo sobie cenię współpracę z towarzystwami miłośników i przyjaciół naszych miejscowości. Na organizowanych przez Starostwo Powiatowe Zjazdach Towarzystw Regionalnych rozmawiamy o współpracy, dzielimy się doświadczeniami, ustalamy nowe formy współpracy – mówił starosta Płonka.
Gościem specjalnym spotkania był prof. Ryszard Kaczmarek, zastępca dyrektora ds. Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Tę część spotkania prowadził Bogdan Kocurek, dyrektor Książnicy Beskidzkiej. Rozmawiano na temat przyszłości edukacji regionalnej oraz wykorzystania w tym celu nowoczesnych platform cyfrowych. Chodzi o tzw. eduś, czyli Platformę Edukacji Regionalnej Województwa Śląskiego – Przyroda, Społeczeństwo, Kultura. Są na niej dostepne materiały do edukacji regionalnej dla uczniów i nauczycieli z terenu całego województwa śląskiego. Z kolei ewoś, czyli Encyklopedia Województwa Śląskiego, to 6 tomów encyklopedii dostępnej on-line z indeksem haseł alfabetycznym i rzeczowym. Profesor Kaczmarek namawiał kierownictwo towarzystw regionalnych do ścisłej współpracy z Instytutem Badań Regionalnych, który od blisko dziesięciu lat zajmuje się badaniami naukowymi, wykonywaniem ekspertyz regionu oraz przygotowaniem programów i materiałów na potrzeby województwa śląskiego.
Uczestnicy ustalili, że w tej dziedzinie współpracę i wzajemne kontakty koordynować będzie Centrum Wiedzy o Regionie, jakie działa przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
Spotkanie poprzedziło coroczne wielkie wydarzenie miejscowych towarzystw, a więc Zjazd Towarzystw Regionalnych. W tym roku odbędzie się on w październiku w Czechowicach-Dziedzicach i będzie mu towarzyszył jubileusz 60-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Czechowic- Dziedzic. Przewodnicząca tego towarzystwa Anna Wlazło zaprosiła do udziału w uroczystości.

(AM)


starostaAndrzej Płonka,
starosta bielski:
Powiat bielski utworzony na terenie Ziemi Bielskiej to region historycznie stosunkowo nowy. Składa się z terenów, które przez wieki związane były z odmiennymi ośrodkami i państwami. To więc naturalne, że wykształciły się tam odmienne tradycje. Co mnie szczególnie cieszy, że we wszystkich tych różnych częściach przywiązanie do kultury przodków jest bardzo mocne. To solidna podstawa, na której możemy tworzyć tę nową, dodatkową tożsamość regionalną Ziemi Bielskiej, czy nawet szerzej – Podbeskidzia. Tradycja świadczy o naszym bogactwie kulturowym, którym warto się chwalić, warto pokazywać, że choć pochodzimy z różnych stron, to przecież cały czas jesteśmy sobie bliscy.
Cieszę się, że tak prężnie rozwijają się w naszym powiecie towarzystwa regionalne, które w ostatnich latach coraz mocniej promują swoje lokalne tradycje. I to dobrze, że coraz więcej mieszkańców Ziemi Bielskiej interesuje się swoimi korzeniami.