O programach społecznych i walce ze skutkami pandemii rozmawiamy ze Stanisławem Szwedem, wiceministrem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Redakcja: Rozmawiamy przed wydaniem świątecznego numeru „Gazety Beskidzkiej”, z całą pewnością każdego innego roku rozmawialibyśmy o czym innym. Ale teraz wszyscy żyjemy pandemią.

Stanisław Szwed: Dla nas wszystkich każdego roku okres Wielkiego Postu i zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego był przede wszystkim czasem modlitwy, refleksji, składania sobie życzeń, dzisiaj jest zupełnie inaczej. Pandemia koronawirusa to wydarzenie absolutnie bezprecedensowe. Z pewnością to najważniejsza próba, z jaką Polska i świat się mierzą w XXI wieku. Oznacza walkę o ochronę naszego zdrowia, naszego życia. Ale prowadzimy i drugą walkę –  o naszą gospodarkę, miejsca pracy. Robimy wszystko, aby nie dać się złamać tej strasznej zarazie. Dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją i wykazują ogromną odpowiedzialność w przestrzeganiu wszystkich zasad walki z koronawirusem.

Rząd zapowiada, że na ratowanie gospodarki przeznacza ponad 212 mld zł. To potężne kwoty. Czy w związku z tym zapisy w budżecie na programy socjalne, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, nie będą zagrożone?

Ciężko mi sobie nawet wyobrazić, jak w tej trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się w związku z pandemią, bez tych programów socjalnych żyłyby polskie rodziny. Pragę zapewnić, że zarówno Program 500+, jak i 13. emerytura będą kontynuowane, bo dają możliwość większej stabilizacji w naszym codziennym życiu.

Okoliczności nie sprzyjają świętowaniu, ale warto przypomnieć, że właśnie mijają 4 lata od funkcjonowania naszego programu „Rodzina 500 +”. Skorzystało z niego 6,5 mln naszych dzieci, zaś łącznie do naszych rodzin trafiło ponad 102 mld zł. Podobnie jest z dodatkowymi środkami dla emerytów i rencistów, czyli tzw. trzynastą emeryturą. Tegoroczna „trzynastka” od początku kwietnia wraz z wypłatą emerytur trafia do naszych seniorów. Łącznie w tym roku przeznaczymy na nią ponad 11,7 mld zł.

Tarcza antykryzysowa ma powstrzymać spowolnienie całej polskiej gospodarki. Wiele osób – pracowników, a także drobnych pracodawców i samozatrudnionych – myśli jednak o utrzymaniu się na rynku pracy. W jakim zakresie mogą liczyć na wsparcie rządowe?

Działania, które podejmujemy jako rząd Zjednoczonej Prawicy, idą równolegle. Czyli z jednej strony walczymy maksymalne o spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Stąd wynikają te niełatwe obostrzenia, jakimi jesteśmy poddani w naszym codziennym życiu. Z drugiej zaś strony działamy z pełną świadomością, że spowolnienie w naszym społecznym życiu w całym kraju oddziałuje z ogromną szkodą dla gospodarki. Wyciągnęliśmy też wnioski z doświadczeń innych państw, które dzisiaj przeżywają ogromne problemy z ochroną życia swoich obywateli. Stąd nasza odpowiedzią są rozwiązania zawarte w Tarczy Antykryzysowej, która będzie na bieżąco uzupełniana. Te pierwsze działania są na trzy miesiące zarówno obejmują mikroprzedsiębiorców, firmy i ich pracowników czy też osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Jakie działania podejmuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

Nasze Ministerstwo obejmuje część działań Tarczy Antykryzysowej, przede wszystkim tych związanych z osłoną rynku pracy. Ich jest wiele, warto wspomnieć o możliwości zwolnienia ze składek dla samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców, świadczenia postojowe, odroczenia płatności na FUS, czy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Wszystkie informacje wraz z potrzebnymi dokumentami są na naszych stronach. Zachęcam do korzystania z wszelkich form wsparcia, które znalazły się w naszej Tarczy Antykryzysowej.

Najważniejsze to przetrwać ten najtrudniejszy czas i wspierać się nawzajem. Zdrowie i bezpieczeństwo polskich rodzin jest w tej chwili najważniejsze. Tarcza Antykryzysowa musi pomóc polskim pracownikom, firmom, aby pokonać ten niespotykany w naszej gospodarce czas i przywrócić normalność. Wierzę, że dzięki tym rozwiązaniom uda nam się ograniczyć negatywne skutki kryzysu, ochronić miejsca pracy, zapobiec bankructwom firm i wrócić do normalnej rozwijającej się gospodarki, czego z całego serca życzę wszystkim mieszkańcom naszego regionu. (R)

 

Działania Tarczy Antykryzysowej, które koordynuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- zwolnienie ze składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za marzec, kwiecień, maj.

 


 • Dla samozatrudnionych, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, których przychód nie przekroczył 300 % przeciętnego wynagrodzenia tj. 15681 zł.

 • Mikroprzedsiębiorca do 9 osób opłacający składki za siebie i zatrudnione osoby.

 • Rozpocząłeś działalność przed lutym 2020 r.


 •  


Wnioski składamy do ZUS do końca czerwca: elektronicznie na pue.zus.pl, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS.

 

- świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, o dzieło, agencyjna) i nie jesteś pracownikiem, możesz otrzymać jednorazowe wsparcie w kwocie 2080 zł, dla tych którzy mają niższe wynagrodzenie niż 1300 zł, kwota równa zawartych umów dla tej wysokości.

 

 


 • rozpocząłeś działalność przed 1 lutego 2020 r., nie zawiesiłeś działalności a przychód niższy niż 15% stosunku do miesiąca poprzedniego.

 • zawiesiłeś działalność – przychód nie wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 15681 zł.


 •  


Wnioski składamy do ZUS.

 

- trzecią formą skierowaną do wszystkich firm jest odroczenie albo rozłożenie na raty płatności na FUS od stycznia 2020 r.

Na stronach internetowych ZUS – są dokładne wyjaśnienia, jak i formularze do pobrania.

 

- dla mikroprzedsiębiorców jest kolejna propozycja pożyczki do 5 tysięcy zł. Warunkiem jej umorzenia jest utrzymanie zatrudnienia przez okres, na który jest udzielona pożyczka.

Wnioski składamy do Powiatowych Urzędów Pracy, najlepiej przez platformę internetową.

 

- dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest możliwość dofinansowania kosztów wynagrodzenia i składek emerytalnych pracowników w zależności od spadku obrotów.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskami na stronie PUP i naszego ministerstwa.

 

- wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy.

 

 


 • dla przedsiębiorców będących pracodawcą jest możliwość dofinansowania do wynagrodzeń i składek emerytalnych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych poprzez Wojewódzkie Urzędy Pracy na okres 3 miesięcy


 •  


- przestój ekonomiczny – okres niewykonywania pracy przez pracownika – dofinansowanie do 50% płacy minimalnej plus składka emerytalna, tj. 1533 zł,

 

 


 • spadek obrotów o 15% w stosunku do dwóch kolejnych miesięcy tego roku w stosunku do roku poprzedniego,

 • spadek obrotu o 25% w dowolnym miesiącu po 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku


 •  


- obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika o 20 %, nie więcej niż do 0,5 – dofinansowanie 40% przeciętnego wynagrodzenia plus składka emerytalna, tj. 2452 zł

Wniosek bardzo uproszczony składamy do FGŚP, najlepiej w formie elektronicznej.

 

Wszystkie informacje wraz z potrzebnymi dokumentami są na stronach Ministerstwa: www.gov.pl/tarczaantykryzysowa, praca.gov.pl, psz.praca.gov.pl oraz na stronie ZUS - Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS.