Jeszcze podczas tych wakacji mieszkańcy Pisarzowic będą mogli odpocząć w parku ze starodrzewiem i całą potrzebną do relaksu infrastrukturą.

Zielony zakątek usytuowany jest za nowym parkingiem domu kultury w Pisarzowicach, zaraz obok ogrodzenia szkoły. Graniczy z miejscowym potokiem, toteż nawet tego dobroczynnego elementu krajobrazu tutaj nie zabraknie. Starodrzewie oczywiście tak szybko by nie powstało, na Park Tradycji Pisarzowskiej z takimi licznymi drzewami, dającymi kojący cień, został wydzielony fragment rosnącej w tym miejscu zieleni.

Park powstaje jako sieć brukowanych ścieżek, wijących się pomiędzy drzewami: jesionami, modrzewiem, klonami, topolami, olszami czy tujami. Część krzewów, kolidujących z koncepcją zagospodarowania, została wycięta, pojawią się za to nowe nasadzenia.

Nie zabraknie ławek, podwójnych ławek przedzielonych stołem, mostków, wieczornego oświetlenia, a dla bezpieczeństwa również monitoringu. – Park został zaplanowany tak, aby można było się tutaj przejść wśród zieleni, a także odpocząć na ławce z dala od zgiełku. Jednocześnie ma informować o pisarzowskich tradycjach – wyjaśnia burmistrz Wilamowic Marian Trela.

W parku staną bowiem cztery tablice z informacjami o historii miejscowości. Jedna przybliży stroje regionalne, dwie poświęcone będą dawnym dworom miejscowej szlachty – Bulowskich oraz Krzemieniów, czwarta przypomni o starym kościele parafialnym, który doszczętnie spłonął w latach 60. ub. wieku.

Urządzenia parku podjęło się pisarzowskie Stowarzyszenie „Sokół”. Całość kosztować będzie ponad 200 tys. zł, z czego 95 proc. pozyskano z funduszy Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”. (Łu)