Podbeskidzka „Solidarność” organizuje wspólny wyjazd związkowców na pielgrzymkową Mszę św sprawowaną w niedzielę 19 września o godz. 11.00.

Transport będzie zapewniony w godzinach wczesnoporannych z Cieszyna, Skoczowa, Żywca i Bielska-Białej. Osoby chętne proszone są o kontakt z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z regionalnym koordynatorem – wiceprzewodniczącym ZR Andrzejem Madydą (tel. 603 769 965).