Ponad 285 tys. zł przeznaczyła w tym roku gmina Kozy na inwestycje w placówkach oświatowych. Dla sprawnego przeprowadzenia remontów wybrano ponownie przede wszystkim okres przerwy wakacyjnej w szkołach.
Znaczna część wygospodarowanych środków pozwoliła sfinansować kompleksową modernizację stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach. Dokonano tu adaptacji nowych pomieszczeń, wyremontowania dotychczasowych sal, zakupiono także niezbędny sprzęt do prowadzenia kuchni. Stołówka spełnia rolę o tyle ważną, że w czasie roku szkolnego żywi się tu około 300 dzieci, uczęszczających nie tylko do ?podstawówki?, ale i sąsiadującego Gimnazjum.
Oświatowe inwestycje objęły również ułożenie kostki brukowej i modernizację części ogrodzenia przed Gimnazjum oraz budowę oświetlenia na tutejszym boisku sportowym. Przystosowano ponadto pomieszczenia na sale lekcyjne wraz z modernizacją oświetlenia, wykonano prace projektowe adaptacji sal na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1. Pieniądze wykorzystano także na poprawę infrastruktury Publicznego Przedszkola w Kozach. Wybudowane zostało zadaszenie wejścia do obiektu, zapewniono odpowiednie oświetlenie przeciwpożarowe.
Samorząd gminy wnioskował również o dodatkowe fundusze z Ministerstwa Edukacji Narodowej, pochodzące z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. Dzięki temu udało się pozyskać 33 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, doposażenie stołówek szkolnych oraz gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
Troska o wysoką jakość edukacji młodych kozian przejawia się poza tym w przystąpieniu do rządowego programu ?Książki naszych marzeń?. Kwota przekraczająca 5 tys. zł, przy uwzględnieniu wkładu własnego i dofinansowania, pozwoli na zakup książek do szkolnych bibliotek. (MAN)