Plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jasienica został uchwalony na sesji w piątek 29 września. Oznacza to, że wszystkie sołectwa gminy Jasienica mają nowe plany zagospodarowania, odpowiadające potrzebom mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji publicznych funkcjonujących na ich terenie.

– Zakończyliśmy długoletni proces uchwalania planów – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Ponad dekadę temu Gmina przystąpiła do zmiany Studium uwarunkowań, niezbędnego do uchwalania planów zagospodarowania dla poszczególnych sołectw. Gdy większość formalności była już załatwiona, w 2015 r. nagle zmieniły się przepisy. Wydawało się wtedy, że całą procedurę trzeba będzie powtarzać od nowa.

Jak przypomina Janusz Pierzyna, Gminie udało się wtedy obronić Studium, ale kosztem wielu dodatkowych ekspertyz, pracy, czasu i pieniędzy. Wielokrotnie Gmina musiała przedkładać dokumentację do opiniowania około 40 różnych instytucji, które w różnym czasie, często przekraczając terminy, wnosiły swoje uwagi. Jednym z podstawowych problemów był częsty brak zgody Ministerstwa Rolnictwa na przekwalifikowanie wielu gruntów rolniczych III klasy na budowlane. W innych miejscach nie udawało się uzyskać takiej zgody od innych instytucji ze względu na możliwy negatywny wpływ na środowisko.

– Tak wtedy, jak i później na każdym etapie uzgodnień, walczyliśmy o każdą działkę, jaką mieszkańcy zgłosili do przekwalifikowania na grunty budowlane. Nie wszystko się udało, ale cieszę się, że nasz upór i praca przyniosły w zdecydowanej większości korzystne rezultaty – mówi wójt. (UGJ)

Janusz Pierzyna,

Wójt gminy Jasienica:

Zakończyliśmy w naszej gminie proces uchwalania nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cieszę się, że mamy to już za sobą, i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat będą one dobrze służyły rozwojowi naszych miejscowości. Nowe ustalenia ułatwiają życie mieszkańców, pozwalając im dysponować swoimi nieruchomościami i sprzedawać grunty. Umożliwiają również przedsiębiorcom, a także instytucjom publicznym, m.in. tym podlegającym naszej Gminie, na długofalowe planowanie swojego rozwoju, inwestowanie, budowę nowych czy modernizację istniejących obiektów.

Przy okazji przyjętych planów warto sobie uświadomić, jak bardzo wzrosła wartość naszych nieruchomości – zarówno tych prywatnych, jak i publicznych, z których wspólnie korzystamy.