W czwartek 22 czerwca w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. W najważniejszym głosowaniu nie było sensacji: 60-letni Marek Bogusz został wybrany na szefa regionu na kolejną pięcioletnią kadencję.

Zjazdowe obrady poprzedzone zostały mszą św. w bielskim kościele Trójcy Przenajświętszej, którą dla związkowych delegatów odprawił diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, ks. prałat Józef Oleszko. W swej homilii zachęcał związkowców, aby pozostali wierni swoim ideałom i wartościom, które stanowią korzenie „Solidarności”. – Wówczas będziecie mieć pewność, iż zmierzacie we właściwym kierunku, a Bóg będzie błogosławił waszym wysiłkom – podkreślił duszpasterz związkowców.

W obradach wzięło udział 132 delegatów, reprezentujących ponad 15,7 tys. związkowców, skupionych w 137 organizacjach zakładowych „Solidarności” na Podbeskidziu. Byli też liczni goście, w tym wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, europosłanka Jadwiga Wiśniewska i poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie zabrakło także zaprzyjaźnionych z Podbeskidziem związkowców – byli wśród nich przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, sekretarz KK Ewa Zydorek, przewodniczący regionów Śląsko-Dąbrowskiego Dominik Kolorz i Częstochowskiego Jacek Strączyński, a także wiceprzewodniczący Regionu Dolny Śląsk Piotr Majchrzak oraz szef Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” Bogdan Szozda. W gronie specjalnych gości znalazł się także Kazimierz Grajcarek, wieloletni szef „Solidarności” kopalni „Silesia” i przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.

Przewodniczący Piotr Duda w swym wystąpieniu przed podbeskidzkimi związkowcami obszernie omówił ogólnopolskie działania „Solidarności” w kończącej się kadencji. Podkreślił, że była ona niezwykle trudną, głównie z powodu pandemii i wywołanego nią kryzysu gospodarczego oraz wojny w Ukrainie i napływu uchodźców wojennych. Te wszystkie wydarzenia całkowicie zmieniły codzienną aktywność związku, ale obok były też działania mające na celu obronę praw pracowniczych i negocjacje z rządem. W tym miejscu Piotr Duda szczegółowo omówił ostatnie porozumienie z rządem (czytaj art. „Przełomowe rozwiązania dla pracowników”), uznając je za duży sukces „Solidarności”, choć przyznał, że są sprawy wciąż niezałatwione – w tym zwłaszcza kwestia tzw. emerytur stażowych.

Sprawozdanie z działalności podbeskidzkiej „Solidarności” w latach 2018-2023 przedstawił ustępujący przewodniczący Zarządu Regionu Marek Bogusz. On także – zarówno w swym wystąpieniu, jak i filmowym reportażu – przypomniał najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Mówił o dramatycznym czasie pandemii i o solidarności z uchodźcami z Ukrainy, ale także o codziennej działalności związku. – Najważniejszy jest rozwój związku, bo tylko silna „Solidarność” jest gwarancją skuteczności naszych działań. Niezwykle istotna jest także działalność szkoleniowa, byśmy byli silni także merytorycznie – mówił szef Podbeskidzia składając sprawozdanie z kończącej się kadencji.

Delegaci wysoko ocenili pięcioletnią pracę Zarządu Regionu, bo sprawozdanie z działalności ZR zostało przyjęte przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu. Podobnie było z przyjęciem raportu z pięcioletniej działalności kontrolnej Regionalnej Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił przewodniczący RKR Jan Pezda.

Kolejnym dowodem na wysoką ocenę dotychczasowej pracy szefa Zarządu Regionu był fakt, że nie miał on kontrkandydata w walce o przewodniczenie Podbeskidziu w kolejnej kadencji. – Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale też zobowiązanie – stwierdził Marek Bogusz dziękując za wybór. W swym wystąpieniu podkreślił, że zaczynająca się kadencja nie będzie łatwiejsza od poprzedniej, m.in. z powodu sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym.

Uczestnicy WZD wybrali też 34-osobowy Zarząd Regionu oraz 7-osobową Regionalną Komisję Rewizyjną i siedmiu delegatów na krajowy zjazd „Solidarności”. Efektem wielogodzinnych obrad jest też ponad 20 stanowisk i uchwał, w tym najważniejsza – uchwała programowa na lata 2023-2028. Zapisano w niej podstawowe cele i zadania „Solidarności” na najbliższe lata – to przede wszystkim obrona praw pracowniczych i miejsc pracy, dążenie do godziwego wynagradzania za pracę, uczestniczenie w tworzeniu bezpiecznej i godnej pracy, a także – o czym mówił w swym wystąpieniu Marek Bogusz – rozwój, promocja i usługowość związku.

Zjazd był też okazją do wyróżnienia związkowców. Okolicznościowymi dyplomami uhonorowani zostali odchodzący z Zarządu Regionu obaj wiceprzewodniczący, Andrzej Madyda i Stanisław Sołtysik, a także radna wojewódzka Ewa Żak. Z kolei Zygmunt Mizera z czechowickiej Silesii otrzymał odznakę Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”, przyznaną przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Jeszcze w trakcie obrad ukonstytuowały się władze Regionalnej Komisji Rewizyjnej – jej przewodniczącym został Krzysztof Kwaśny z PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, a zastępcą Celina Jędras z FCA Poland. Z kolei prezydium Zarządu Regionu wybrane zostanie na inauguracyjnym posiedzeniu, które zaplanowano na piątek 30 czerwca.

***

Na stronie internetowej podbeskidzkiej „Solidarności” (www.solidarnosc.org.pl/bbial) znaleźć można więcej informacji o obradach, nazwiska nowo wybranych członków Zarządu Regionu Podbeskidzie i Regionalnej Komisji Rewizyjnej, a także teksty zjazdowych uchwał i stanowisk.

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia