Zakończyły się roboty budowlane, w tym również odtworzenia dróg, na etapie I i III projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.