Po raz siedemnasty w pierwszych dniach maja odbył się Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych, Muzycznych i Teatralnych „Saga 2016”.
Przegląd został zorganizowanyna początku maja w Domu Kultury w Kozach, łącznie wzięło w nim udział 516 uczestników z 39 grup artystycznych – 17 zespołów  tanecznych, 15 muzycznych i 7 teatralnych. W pierwszym dniu spotkań komisja oceniała prezentacje taneczne. W kategorii zespołów folklorystycznych I miejsce przyznała Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Wilamowice” ze Stowarzyszenia Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowanie” z instruktorką Alicją Dusik. Z kolei w kategorii „inne formy taneczne” najwyższe miejsce przypadło Zespołowi „Insomnia” z Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach z instruktorką Martą Gancarz.
Drugi dzień występów przeznaczony był dla zespołów muzycznych. W kategorii zespołów wokalnych I miejsce zdobył Zespół Wokalny „Włóczykije” grupa starsza Fundacji Wspierania Talentów Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Kozach z instruktorką Aleksandrą Stępień. Z kolei w kategorii zespołów instrumentalno-wokalnych wygrała Orkiestra „Con Fuoco Band” z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach z instruktorką Urszulą Szkucik-Jagiełką.
Ostatni dzień „Sagi” poświęcony był występom zespołów teatralnych. Komisja w kategorii zespołów teatralnych przyznała I miejsce ex aequo Zespołowi Teatralnemu „Dionizos” z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Kukuczki w Kalnej z opiekunkami Renatą Jakubiec oraz Elżbietą Tajstrą oraz Zespołowi Teatralnemu „Invento” ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach z opiekunką Iwoną Sojką. II miejsce zajęła Grupa Teatralna „Kurtyna” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach z opiekunką Barbarą Mikołajczyk. (R)