Wyrażamy poparcie dla stanowiska i działań Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej, których celem jest wzrost wynagrodzeń i poprawa warunków pracy – czytamy w stanowisku Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z 28 października w sprawie sytuacji w Poczcie Polskiej SA.
Związkowcy zwracają uwagę, że „w minionych latach Zarząd Poczty Polskiej SA ignorował postulaty strony związkowej i nie podjął skutecznych działań mających na celu rozwiązanie nabrzmiałych i bolesnych dla pracowników problemów. Permanentne lekceważenie strony społecznej, która konsekwentnie upomina się o poprawę warunków płacowych i pracy, doprowadziła do wzrostu napięcia pomiędzy stronami sporu i pogłębiającej się frustracji pracowników”.
Podbeskidzka „Solidarność” zaapelowała do Zarządu Poczty Polskiej o podjęcie autentycznego dialogu ze strona związkową, który zaowocuje spełnieniem postulatów załogi i zakończeniem sporu, który uderza w wizerunek tej firmy.

(NSZZ)