Część ulicy Wyzwolenia oraz fragment ul. Rzemieślniczej w Wilkowicach to kolejne odcinki dróg, których stan uległ znaczącej poprawie w następstwie zrealizowanych inwestycji.

W lipcu rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ulicy Wyzwolenia z ul. Strażacką i Kościelną w Wilkowicach. Zakres prowadzonych robót obejmował wyniesienie skrzyżowania w tym newralgicznym miejscu. W pobliżu znajdują się bowiem trzy placówki oświatowe, biblioteka, spółka wodociągowa, kościół, dom strażaka i dom opieki. – Dlatego też za kluczowy cel przyjęliśmy poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz uspokojenie ruchu na skrzyżowaniu. Teraz, po zakończonych pracach i dokonanym odbiorze, widać już wyraźnie, że to się udało – mówi wójt gminy Janusz Zemanek.

Inwestycja zrealizowana została przy współpracy Gminy Wilkowice z Powiatem Bielskim i sfinansowana przez samorządy w równym stopniu. Ponadto na najbardziej „połatanym” dotąd około 900-metrowym odcinku ul. Wyzwolenia, dzięki wygospodarowaniu przez Gminę i Powiat środków w wysokości 600 tys. zł i zgodnym 50-procentowym finansowaniu, położono nową nawierzchnię asfaltową, która wydatnie poprawiła stan mocno już wysłużonej drogi.

Prace drogowe w ostatnich tygodniach objęły także fragment ul. Rzemieślniczej. Odtworzenia jej szutrowej nawierzchni dokonano w roku 2020 w następstwie inwestycji budowy sieci kanalizacji. Z racji wyjątkowo niekorzystnych w tym rejonie warunków wodnych nawierzchnia ulegała jednak ciągłemu niszczeniu i musiała dwukrotnie zostać naprawiona w ramach gwarancji.

Firma realizująca te działania zaproponowała więc kosztowniejsze wyasfaltowanie drogi, pod warunkiem wykonania przez Gminę jej odwodnienia. To z kolei wiązało się z koniecznością przekazania przez mieszkańców na rzecz Gminy części działek przylegających do drogi celem poszerzenia pasa drogowego. Niemożliwe było bowiem wykonanie odwodnienia i jezdni na działce gminnej o szerokości 3,5 m. Wielu mieszkańców zdecydowało się na takie rozwiązanie, jednak nie wszyscy. W wyniku tych uzgodnień powstał około 250-metrowy odcinek drogi z umocnionym korytami betonowymi rowem. Wciąż jest natomiast również wąska, szutrowa i wyboista droga, która pozostanie taką zapewne przez wiele lat, mimo że mogła być już wyasfaltowana w całości. (M)

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Drogi na terenie naszej gminy systematycznie zmieniają swoje oblicze. Co z punktu widzenia samych mieszkańców jest tu najważniejsze, to bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. Wiedząc, jak ogromne ma to znaczenie, nie szczędzimy zatem środków na projekty i inwestycje drogowe, choć często napotykamy na różne problemy. Ulica Rzemieślnicza jest w tym względzie dobrym przykładem, który pokazuje, że zgoda buduje, a jej brak potrafi mocno zaszkodzić. W skali gminy takich dróg jest więcej i bywa, że to właśnie dobra wola mieszkańców decyduje o tym, czy w danym rejonie polepsza się komfort użytkowania dróg.

Foto: Mat. UG Wilkowice. Ul. Rzemieślnicza zyskała odwodnienie i nową nawierzchnię.