Dawni i obecni działacze podbeskidzkiej „Solidarności” wzięli udział w ostatnim pożegnaniu śp. Janusza Bargieła. Jego pogrzeb odbył się 17 września w kościele św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach Krakowskich.
Przy urnie z prochami zmarłego 12 września 2019 roku Janusza Bargieła stanęły poczty sztandarowe Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” i MOZ NSZZ „Solidarność” FCA Poland. Podczas homilii w trakcie pogrzebowej mszy św. proboszcz parafii ks. kan. Grzegorz Klaja przypomniał działalność Janusza Bargieła w czasie zdelegalizowanej „Solidarności” i represje, jakie go za to spotykały. Kaznodzieja podkreślił, że była to realizacja zadania „Jeden drugiego brzemiona noście”, o którym mówił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas homilii w Gdańsku w 1987 roku.
Na zakończenie mszy św. zmarłego pożegnał wieloletni przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marcin Tyrna, przypominając działalność Janusza Bargieła, jego odwagę i bezkompromisowość. Swe wspomnienie zakończył słowami wiersza Jerzego Narbutta:
„Którzy bezprawiu mówią nie,
to choćby nawet słabi byli,
to choćby nie najlepiej żyli,
solą tej ziemi są.
Tak Bóg prosto
po liniach pisze krzywych…”.

W pogrzebie uczestniczyło wielu dawnych i obecnych działaczy „Solidarności”, w tym osoby, które wraz z Januszem Bargiełem były represjonowane w stanie wojennym.

(NSZZ)