Konkurs plastyczny „Tak dla Czystego Powietrza”, zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców regionu.

Edukacja ekologiczna wśród młodego pokolenia to jedno z priorytetowych działań katowickiego Funduszu. Stąd pomysł, aby drugą edycję konkursu skierować do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego. – Takie konkursy promują wśród dzieci i młodzieży postawy proekologiczne, uświadamiają, jaka jest rola i miejsce człowieka w środowisku, kształtują odpowiedzialny stosunek do świata, roślin i zwierząt, promują życie w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Pokazują też, jak bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia i życia jest niska emisja – tłumaczy Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach.

Prace konkursowe przyjmowane były w pięciu kategoriach wiekowych – od dzieci 6-letnich aż po najstarszą z grup, obejmującą przedział 14-15 lat. Łącznie wpłynęło aż 217 prac, które w sposób ciekawy podejmowały temat czystego powietrza. – Tak olbrzymie zainteresowanie konkursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Aby zobaczyć wszystkie prace jednocześnie, byliśmy zmuszeni ułożyć je na jednym z korytarzy. Wszystkie są piękne i wartościowe, dlatego tym bardziej trudno było wybrać najlepsze – mówi przewodnicząca jury konkursowego Aleksandra Kuszka, dyrektor biura WFOŚiGW w Katowicach.

Do wyróżnienia wybrano ostatecznie 25 prac. Nagrodami dla uczestników były drony, hulajnogi i czytniki e-booków. (RED)

Zdjęcia: Mat. WFOŚiGW w Katowicach