Ukazała się książka ??Z Bożą Opatrznością?, w której o swoim życiu pisze zasłużony dla Porąbki ks. prałat Józef Strączek.
Ks. prałat Józef Strączek w ub.roku hucznie obchodził setne urodziny, po mszy świętej były występy Edyty Geppert i góralskie śpiewy. Wciąż jest w znakomitej formie. Pochodzi z Pcimia, ale ponad połowę swego życia związał z parafią w Porąbce ? najpierw przez kilka lat jako wikary, potem przez ponad 30 lat jako jej proboszcz. Od 25 lat jest tutaj rezydentem, czyli przebywa na księżowskiej emeryturze, ale cały czas bierze aktywny udział w życiu parafialnym. Gdyby jednak policzyć wszystkie lata, w których ks. Józef był związany z beskidzką ziemią, okazałoby się, że obejmują jego całe kapłańskie życie, bo od czasu święceń w 1939 r.! Wtedy to zaczął pracę duszpasterską najpierw w Wilkowicach, potem Komorowicach, Rajczy i Żywcu. Według wszelkiej wiedzy jest najstarszym kapłanem w całej archidiecezji krakowskiej, w skład której wchodzi również diecezja bielsko-żywiecka.
Przy okazji świętowania stulecia urodzin przygotował książkę ??Z Bożą Opatrznością?, będącą jego swego rodzaju autobiografią. Wspomina swoje wcześniejsze parafie, zmagania w latach 60. i 70. ub.wieku z urzędnikami, którzy utrudniali wybudowanie salek katechetycznych, czy walkę o ochronę ziemi należącej do parafii przed peerelowskimi notablami różnych szczebli. Pisze też o księżach, którzy wyszli z parafii, ks. Tadeuszu Kasperku i ks. Kazimierzu Wawrzyczku. Z dumą podkreśla, że w 2006 r. został ?Porąbczaninem Roku?, zaś dwa lata wcześniej władze gminy nadały mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Porąbka.
Wielką wartością książki są ilustracje, fotografie dokumentujące całe dotychczasowe życie ks. prałata. Książkę wydało Towarzystwo Przyjaciół Porąbki, a współfinansował ją Urząd Gminy w Porąbce. (Łu)