Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach czy Liceum Ogólnokształcące w Kozach – to tylko niektóre placówki w regionie, w których powstaną wkrótce Zielone Pracownie. To w następstwie konkursu rozstrzygniętego już przez jego organizatora Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Aż 70 szkół z terenu województwa śląskiego uzyskało dofinansowanie na stworzenie w swoich murach ekologicznych pracowni. W ramach 8. edycji konkursu „Zielona Pracownia’2022” katowicki Fundusz przeznaczył największą w historii kwotę blisko 2,8 mln zł, co jasno wskazuje na istotną rolę całego przedsięwzięcia. – Organizujemy konkurs po to, aby wzrastała świadomość ekologiczna, bo edukacja od najmłodszych lat jest bardzo istotna. Im więcej postaw ekologicznych nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli w późniejszych latach. To jest cel, który chcemy osiągnąć realizując program Zielonych Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło łącznie 129 zgłoszeń, z których wybranych zostało dokładnie 70 projektów z dotacją sięgającą kwoty nie większej od 40 tys. zł. Pod uwagę w ocenie nadesłanych wniosków wzięto takie aspekty, jak różnorodność przewidzianych pomocy dydaktycznych, ich innowacyjność oraz funkcjonalność. Udzielone środki pozwolą na przygotowanie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.

Katowicki Fundusz zorganizował w tym roku uroczyste zakończenie konkursu, a głównym punktem programu było wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających dofinansowanie. Miało to miejsce 7 czerwca w efektownej scenerii pięknego Zamku w Ogrodzieńcu. W plenerowej gali udział wzięło ponad tysiąc osób, w tym przedstawiciele gmin i miast oraz zwycięskich szkół, zwłaszcza samych uczniów. Mieli oni możliwość uczestniczenia w ciekawych warsztatach ekologicznych, dzięki czemu zaprezentowali swoje umiejętności w różnych zabawach i konkursach.

Liczną grupę w towarzystwie opiekunów stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Pisarzowic w gminie Wilamowice. To właśnie w tej placówce powstanie pracownia biologiczna o nazwie „DNA komórka JA”. Od nowego roku szkolnego prowadzone będą w niej zajęcia przy wykorzystaniu najlepszej jakości pomocy naukowych i dostępie do nowoczesnych technologii. Pracownia wyposażona zostanie w mikroskopy wraz z preparatami, model człowieka naturalnej wielkości, tablice magnetyczne i zestawy edukacyjne, które urozmaicą proces nauczania i pogłębią zainteresowanie nauką. Miejsce to będzie służyć rozbudzaniu ciekawości poznawczej u uczniów, ich kreatywnemu rozwojowi oraz stosowaniu w praktyce zdobytych wiadomości i umiejętności. Specjalna sala zostanie również gruntownie wyremontowana i wyposażona w nowe meble.

Atrakcyjnie z perspektywy uczniów, w tym konkretnym przypadku licealistów, przedstawiać się będzie zielona pracownia, jaka powstanie w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Kozach. Projekt „Motywacja i skuteczność – przyjazna pracownia biologiczno-chemiczna”, który zdobył maksymalne wsparcie, zakłada umieszczenie w sali stanowisk mikroskopowych, ławek i krzeseł. Uczniowie będą mogli skorzystać również z wielu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a to z całą pewnością przyczyni się do jakości innowacyjnego nauczania przedmiotów przyrodniczych, biologii czy chemii.

W powiecie bielskim dofinansowania doczekała się jeszcze pracownia „Jesteśmy przyjaciółmi wody – mamy na to dowody!” w Szkole Podstawowej w Kobiernicach w gminie Porąbka. Na Żywiecczyźnie pracownie powstaną w dwóch placówkach w Żywcu – Zespole Szkół Technicznych i Leśnych („Jętka w lesie”) oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym („Góry, lasy i doliny... Z zielonej pracowni wprost do beskidzkiej krainy”), w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce („Tatrzańskie Inspiracje Ekologiczne”), a także w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej („Obudź w sobie zieleń”). Dotacje w powiecie cieszyńskim otrzymały: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej („U źródeł Olzy”), Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie („Z pasterską nutą przez gronie”), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu w gminie Chybie („EKOfriends – przyjaciele przyrody) oraz Szkoła Podstawowa w Bażanowicach w gminie Goleszów („Eko-przystanek”). (MAN)